AFME a česká data v analýze pro Evropskou…

V  textu "Potential economic gains from reforming insolvency law in Europe" jsou popsány dopady plánované regulace Evropské komise. Česká republika je jedna z mála evropských zemí, která má otevřený insolvenční rejstřík a zpracovává z něj…

Rozhovor o insolvenci na ČRo Plus

Jak vypadají insolvence podnikatelských subjektů? Co říkají data o dlužnících, co o věřitelích? Jak se chová stát? https://www.youtube.com/watch?v=v2gp0ko70wY&feature=youtu.be Poslechněte si více na našem youtube kanálu nebo na stránkách ČRo.

Rozhovor v České televizi

V pořadu Týden v justici vystoupila Jarmila Veselá s informacemi o aktuálních problémech insolvenčních řízení. https://www.youtube.com/watch?v=k0alP4y9sVU Pořad můžete také shlédnout na webu ČT nebo našem youtube kanálu.

Výstupy z konference „Insolvence – zmar nebo nová…

Insolvenčním procesům nevěří ani samotní aktéři – věřitelé včetně některých státních orgánů. Výsledky insolvenčních řízení signalizují ztrátu důvěra občanů i podnikatelů v právní řád České republiky a negativně narušují stabilitu podnikatelského klimatu. Řešením problémů nemůže…

Tisková konference výzkumu dat za rok 2013

Tisková zpráva: Praha, 6.11.2015 – Špatné výsledky insolvenčních řízení podnikatelské sféry ukazují, že tento proces selhává ve svém základním principu – spravedlivém uspokojení věřitelů. Kdo je odpovědný za ekonomické ztráty? Nová data z výzkumu insolvenčních…

„Insolvence – zmar nebo nová šance?“

Hospodářská komora ČR a Insolcentrum pořádají konferenci určenou všem aktérům úpadkových procesů. Ekonomické dopady selhávání insolvenčních procesů se projevují také v prudkém nárůstu nedoplatků daní a zdravotního a sociálního pojištění. Kumulovaná výše nedoplatků vůči státu…