Charakteristiky dlužníků

KONKURSY OBČANŮ (2,5 TIS.)​

Věkové kategorie

do 29 let
4%
30 - 59 let
79%
60 +
17%

Zdroj: Data pochází z dlouhodobých statistik InsolCentra

Muži vs. ženy

MUŽI VERSUS ŽENY:​

Mužů je v konkursech o trochu více než žen.

VĚKOVÁ STRUKTURA:​

V konkursech občanů se nachází poměrně nízký počet mladých lidí do 29 let. Počet seniorů 60+ je značně vysoký.
dl_elem
© Copyright 2009 – 2019 InsolCentrum, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává InsolCentrum, s.r.o.. Bez písemného souhlasu InsolCentra je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.