Charakteristiky dlužníků

ODDLUŽENÍ (114 TIS.)​

Věkové kategorie

do 29 let
10%
30 - 59 let
76%
60 +
14%

Zdroj: Data pochází z dlouhodobých statistik InsolCentra

Muži vs. ženy

MUŽI VERSUS ŽENY:​

V aktuálních oddluženích se poměr pohlaví téměř vyrovnává, muži tvoří nepatrnou nadpoloviční většinu.

VĚKOVÁ STRUKTURA:​

Mladých lidí v oddlužení je prokazatelně mnohem více než v konkursech živnostníků (5x) nebo konkursech občanů (2,5 x). Procento seniorů v oddlužení je však o trochu nižší než v konkursech podnikatelů a občanů.
dl_elem
© Copyright 2009 – 2019 InsolCentrum, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává InsolCentrum, s.r.o.. Bez písemného souhlasu InsolCentra je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.