KDY VĚŘITELÉ NEDOSTANOU NIC?

KONKURsY FIREM

Ze 100 případů konkursů firem nedostanou přihlášení věřitelé průměrně v 60 případech zpět ani korunu. Majetek je vyváděn mimo firmy ještě před rozhodnutím o úpadku, a konkursní podstatu často tvoří prázdné schránky.
dl_elem
Když věřitel půjčí

100
případům
Věřitel nedostane zpět ani korunu v

60
případech

Zdroj: Data pochází z dlouhodobých statistik InsolCentra

© Copyright 2009 – 2019 InsolCentrum, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává InsolCentrum, s.r.o.. Bez písemného souhlasu InsolCentra je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.