KDY VĚŘITELÉ NEDOSTANOU NIC?

Oddlužení

Na obrázku jsou zobrazeny dlouhodobé průměry počtu případů, kdy dlužníci nezvládnou splácení a oddlužení je soudem zrušeno. Věřitelé dostanou nízké uspokojení, avšak většinou více než nic.
dl_elem
Když věřitel půjčí

100
případům
Věřitel nedostane zpět ani korunu v

Dlužníci přestanou splácet a uspokojení je nízké, ale větší než koruna.

10
případech

Zdroj: Data pochází z dlouhodobých statistik InsolCentra

© Copyright 2009 – 2019 InsolCentrum, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává InsolCentrum, s.r.o.. Bez písemného souhlasu InsolCentra je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.