KOLIK PROCES STOJÍ?

KONKURSY FIREM​

Z prodeje majetku firmy v konkursu se prostředky rozdělí mezi náklady procesu a věřitele. Na grafu jsou zobrazeny dlouhodobé průměry.
dl_elem

50 % získají věřitelé

50 % náklady procesu

chrt_501
chrt_502

Zdroj: Data pochází z dlouhodobých statistik InsolCentra

© Copyright 2009 – 2019 InsolCentrum, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává InsolCentrum, s.r.o.. Bez písemného souhlasu InsolCentra je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.