KOLIK PROCES STOJÍ?

Oddlužení

Z celkové částky úhrad dluhů provedených dlužníkem v oddlužení dostanou část věřitelé a část připadá na náklady procesu. Na grafu jsou zobrazeny dlouhodobé průměry.
dl_elem

83 % získají věřitelé

17 % náklady procesu

chrt_83
chrt_17

Zdroj: Data pochází z dlouhodobých statistik InsolCentra

© Copyright 2009 – 2019 InsolCentrum, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává InsolCentrum, s.r.o.. Bez písemného souhlasu InsolCentra je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.