POČTY PŘÍPADŮ K 1. 1. 2019

KONKURSY OBČANŮ| 2.5 TISÍC PŘÍPADŮ

Z CELKOVÉHO POČTU OBYVATEL V ČR NAD 15 LET (8,7 MIL.) TVOŘÍ KONKURSY OBČANŮ 0,03 %

TABULKA KRAJŮ PODLE PROCENTUÁLNÍ VÝŠE KONKURSŮ OBČANŮ​

Počet obyvatel v krajích Procento konkursů
Ústecký kraj
684 770
0,05%
Karlovarský kraj
244 410
0,05%
Středočeský kraj
1 086 727
0,04%
Jihomoravský kraj
992 340
0,03%
Zlínský kraj
497 923
0,03%
Hlavní město Praha
955 998
0,03%
Plzeňský kraj
474 252
0,03%
Liberecký kraj
365 300
0,03%
Královéhradecký kraj
462 005
0,03%
Pardubický kraj
431 031
0,02%
Jihočeský kraj
535 548
0,02%
Kraj Vysočina
428 961
0,02%
Olomoucký kraj
537 264
0,02%
Moravskoslezský kraj
1 032 228
0,02%
Poznámka:
0,47 % lidí v konkursu má adresu v zahraničí.
Statistická chyba +/- 2 %.
Zdroj: insolvenční rejstřík, data ČSÚ, InsolCentrum
© Copyright 2009 – 2019 InsolCentrum, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává InsolCentrum, s.r.o.. Bez písemného souhlasu InsolCentra je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.