POČTY PŘÍPADŮ K 1. 1. 2019

REORGANIZACE| 44 PŘÍPADŮ

Z TOHO 39 REORGANIZACÍ FIREM A 5 REORGANIZACÍ ŽIVNOSTNÍKŮ

Z CELKOVÉHO POČTU PODNIKAJÍCÍCH OSOB SE ZJIŠTĚNOU AKTIVITOU V ČR (1,5 MIL.) TVOŘÍ REORGANIZACE 0,003 %

Tabulka krajů podle počtu reorganizací

Počet podnikajících osob celkem Počet reorganizací
Hlavní město Praha
345 526
10
Jihočeský kraj
85 312
2
Jihomoravský kraj
169 722
6
Karlovarský kraj
33 232
Kraj Vysočina
63 094
Královéhradecký kraj
72 650
1
Liberecký kraj
55 717
Moravskoslezský kraj
130 396
10
Olomoucký kraj
72 121
2
Pardubický kraj
63 521
1
Plzeňský kraj
71 676
2
Středočeský kraj
184 067
4
Ústecký kraj
81 156
Zlínský kraj
74 370
6
Poznámka:
Statistická chyba +/- 2 %.
Zdroj: insolvenční rejstřík, data ČSÚ, InsolCentrum
© Copyright 2009 – 2019 InsolCentrum, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává InsolCentrum, s.r.o.. Bez písemného souhlasu InsolCentra je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.