VŠECHNY INSOLVENCE V ČR

DATA PLATNÁ K 1. 1. 2019

Oddlužení

Konkurs firem

Konkurs živnostníků

Konkurs občanů

Reorganizace

114 tisíc případů
3,4 tisíc případů
2,3 tisíc případů
2,5 tisíc případů
43 případů

Oddlužení

Konkurs firem

Konkurs živnostníků*

Konkurs občanů

Reorganizace

*Do živnostníků pro zjednodušení zahrnujeme i zemědělské podnikatele a svobodná povolání.

z celkového počtu obyvatel ČR nad 15 let tvoří lidé v oddlužení 1,3 %
z celkového počtu firem se zjištěnou aktivitou v ČR tvoří firmy v konkursu 0,7 %
z celkového počtu fyzických podnikajících osob se zjištěnou aktivitou v ČR tvoří konkursy 0,22 %
z celkového počtu obyvatel nad 15 let tvoří konkursy občanů 0,03 %
z celkového počtu podnikatelů se zjištěnou aktivitou v ČR tvoří reorganizace 0,003 %
Počet oddlužení Počet konkursů firem Počet konkursů živnostníků Počet konkursů občanů Počet reorganizací Celkový počet insolvencí
Moravskoslezský kraj
16 436
319
225
172
10
17 162
Ústecký kraj
15 475
193
213
347
16 228
Středočeský kraj
12 615
250
281
381
4
13 531
Jihomoravský kraj
9 768
479
293
313
6
10 859
Jihočeský kraj
7 959
174
157
115
2
8 407
Hlavní město Praha
6 303
1126
131
292
9
7 861
Královéhradecký kraj
7 078
138
174
118
1
7 509
Olomoucký kraj
6 560
107
151
91
2
6 911
Plzeňský kraj
6 139
125
148
132
2
6 546
Pardubický kraj
5 962
138
140
104
1
6 345
Liberecký kraj
6 003
95
98
94
6 290
Karlovarský kraj
5 085
87
85
117
5 374
Zlínský kraj
4 503
107
125
155
6
4 896
Kraj Vysočina
4100
70
96
90
4 356
Poznámka:
Statistická chyba +/- 2 %.
Zdroj: insolvenční rejstřík, data ČSÚ, InsolCentrum