Profil typického dlužníka

v oddlužení

Statistika 2015-2018

V oddlužení je téměř stejný poměr můžu a žen nejčastěji v produktivním věku. Muži si více půjčují, ale také lépe splácí. Nejčastějším věřitelem jsou nebankovní finanční instituce poskytující rychlé půjčky. Oddlužení s průměrným uspokojením věřitelů ve výši 56 % je nejefektivnějším insolvenčním řízením. Úspěšnost procesu je dána mimo jiné také tím, že návrh na vstup do řízení podává sám dlužník, v případě konkurzů je návrh podáván zejména věřiteli. Po ukončení řízení a splnění podmínek oddlužení je dlužník zbaven svých zbylých dluhů, na rozdíl od konkurzu.

Muži 
vs. 
vs. 
Ženy

Průměrný věk

Průměrný
dluh

Průměrně uhradili

ze svého dluhu

Průměrná délka
Oddlužení

Nejzasaženější okres

Věřitelé

dle průměrné výše pohledávek

Ostatní
0%
Stát
0%
Banky
0%
Fin. ins.*
0%

* finanční instituce