//Srovnávací model výsledků oddlužení

Srovnávací model výsledků oddlužení

www.insolcentrum.cz

Legenda ke srovnávacímu modelu výsledků oddlužení
  • Fakta (2008 – 2017) vycházejí z komplexní analýzy reálných dat zpracované společností InsolCentrum.
  • Predikce je založena na modelaci vývoje oddlužení po přijetí zmírňovací novely za předpokladu stabilní ekonomické situace v ČR.

*1 | Ve 130 000 je obsaženo 35 000 úspěšně oddlužených lidí, a z rozběhlých 100 000 se předpokládá odpadnutí 5 000 případů pro neplnění podmínek.
*2 | Výše přihlášených pohledávek věřitelů na vstupu.
*3 | 81 mld. Kč obsahuje objem přihlášených pohledávek připadající na 130 000 úspěšně oddlužených lidí.
*4 | Suma, která protekla od dlužníků k věřitelům, činí 56 % z hodnoty přihlášených pohledávek.
*5 | Odměna insolvenčních správců včetně hotových výdajů a DPH.
*6 | 600 000 je předpokládaný počet lidí, kteří podají v průběhu příštích deseti let návrh na oddlužení. „Staří“ – jde o dlužníky, kteří jsou nahromaděni z minulých let. „Noví“ – lidé, kteří se průběžně standardně zadlužují.
*7 | Ukazatel (10 procent případů, které odpadnou), byl odvozen z minulého období.
*8 | Údaj 110 mld. – „staří“ – vychází z mapy exekucí a je poměrně snížen v závislosti na počtu dlužníků. Údaj 125 mld. – „noví“ –  použit z minula.
 *9 | 15 % míra uspokojení odvozena ze stejného procenta, jakým uspokojují věřitele fyzické osoby podnikatelé v konkursech (databáze InsolCentra) s doplacením do výše odměn správců.
*10 | Prostý součin počtu případů a stanovené výše odměny správců.

Komentář ke srovnávacímu modelu výsledků oddlužení

Model je přesný v části „Fakta“. Vychází z tvrdých dat InsolCentra zpracovaných na základě statistik z deseti let oddlužení. Předpoklad dokončení rozběhlých případů a dosažení jejich míry stejné efektivity je založen na standardizaci postupu soudů. V případě „změkčování“ přístupu k dlužníkům v rozběhlých řízeních může dojít ke snížení míry uspokojení.

V části „Predikce“ je model založen na neověřitelných předpokladech. Údaje o počtu „starých“ dlužníků uváděné v mapě exekucí nejsou přesné, protože obsahují kumulaci případů a nejsou očištěny od již ukončených exekučních řízení.

Zpracovatelé proto použili pro vstup do oddlužení vlastní odhad. Model je postaven na stabilním ekonomickém prostředí v ČR. V případě hluboké ekonomické krize by se pravděpodobně zvýšil počet dlužníků, a snížilo procento uspokojení věřitelů.

Z modelu vyplývá, že zmírněného procesu oddlužení se může zúčastnit 4x více lidí než u předchozí procedury. Přesto, že jich bude daleko více, zaplatí méně než předcházející čtvrtina.

PLUSY A MÍNUSY ZMÍRNĚNÍ PODMÍNEK ODDLUŽENÍ
+
  • Při zmírnění podmínek oddlužení se osvobodí od dluhů více lidí, než tomu bylo v období 2008 – 2017.
  • Věřitelé (včetně státu) získají zpět méně finančních prostředků ze svých půjček.
  • Pro ekonomicky i osobnostně nejslabší část dlužníků bude procedura formální a drahá. Nebudou schopni ji absolvovat a zůstanou dále na okraji společnosti.
  • Značná část dlužníků zaplatí v proceduře méně než by mohla. Potenciál morálního hazardu se přenese i na další generace.

Zpracováno 10. října 2018