TYPY INSOLVENCÍ

Oddlužení

nepodnikatelům jsou dluhy odpuštěny, když uhradí alespoň 30 % nebo méně
Dlužník, který není podnikatelem, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek řešil oddlužením. Když toto soud schválí, dlužní zaplatí nejméně 30 % (někdy i méně) svých závazků. Od placení zbývajících závazků soud dlužníka zpravidla osvobodí. Oddlužení je sanační forma řešení úpadku. Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Konkursy firem

zpeněžení majetku a poměrná úhrada dluhů, zánik firmy
Konkurs je proces, který soud prohlásí na společnost (dlužníka), která je v úpadku za účelem uspořádání majetkových poměrů dlužníka. Návrh podává dlužník nebo jeho věřitel, banka, obchodní partner, zaměstnanec. Cílem konkursu je dosažení poměrného uspokojení věřitelů z dlužníkova majetku, který zpeněží insolvenční správce. Zvláštní postavení mají zajištění věřitelé, kteří jsou přednostně uspokojeni z prodeje předmětu zajištění. Konkurs je likvidační forma řešení úpadku, firma dlužníka po skončení konkursu zaniká.

Konkursy živnostníků

zpeněžení majetku a poměrná úhrada dluhů, dluhy trvají dál
Dlužník, který je podnikající fyzickou osobou, může soudu navrhnout, aby jeho úpadek řešil konkursem. Rovněž toto může navrhnout věřitel dlužníka. Když soud prohlásí konkurs, jmenuje insolvenčního správce, který zpeněží veškerý dlužníkův majetek. Z výtěžku jsou poměrně uspokojeni všichni přihlášení věřitelé. Zvláštní postavení mají zajištění věřitelé, kteří jsou přednostně uspokojeni z prodeje předmětu zajištění. Po skončení konkursu závazky dlužníka nezanikají.

Konkursy občanů

zpeněžení majetku a poměrná úhradu dluhů, dluhy trvají dál
Dlužník – fyzická osoba – která nemůže nebo nechce řešit svůj úpadek oddlužením, jej může řešit konkursem. Když soud prohlásí konkurs, jmenuje insolvenčního správce, který zpeněží veškerý dlužníkův majetek. Z výtěžku jsou poměrně uspokojeni všichni přihlášení věřitelé. Zvláštní postavení mají zajištění věřitelé, kteří jsou přednostně uspokojeni z prodeje předmětu zajištění. Po skončení konkursu neuhrazené závazky dlužníka nezanikají. Neúspěšné oddlužení může skončit konkursem dlužníka.

Reorganizace

dluhy se uspokojí z výnosů nadále provozovaného podniku úpadce
Dlužník, který je podnikatelem, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek řešil reorganizací. Rovněž toto může navrhnout přihlášený věřitel dlužníka. Reorganizace probíhá dle schváleného reorganizačního plánu. Reorganizace je sanační způsob řešení úpadku, kdy jsou věřitelé postupně uspokojováni z výnosů nadále provozovaného podniku úpadce.