CHARAKTERISTIKY DLUŽNÍKŮ​

TYpy insolvencí

oddlužení | 114 tis.

Věkové kategorie

do 29 let
10%
30 - 59 let
76%
60 +
14%

Zdroj: Data pochází z dlouhodobých statistik InsolCentra

Muži vs. ženy

Konkursy živnostníků |2,3 tis.

Věkové kategorie

do 29 let
2%
30 - 59 let
81%
60 +
17%

Zdroj: Data pochází z dlouhodobých statistik InsolCentra

Muži vs. ženy

Konkursy občanů | 2,5 tis.

Věkové kategorie

do 29 let
4%
30 - 59 let
79%
60 +
17%

Zdroj: Data pochází z dlouhodobých statistik InsolCentra

Muži vs. ženy

MUŽI VERSUS ŽENY:​

V konkursech živnostníků výrazně převažují muži, tvoří ¾ celkového počtu živnostníků. Mužů je více (ale již ne tak výrazně) i v konkursech občanů. V aktuálních oddluženích se poměr pohlaví téměř vyrovnává, muži tvoří nepatrnou nadpoloviční většinu.

VĚKOVÁ STRUKTURA:​

Mladých lidí v oddlužení je prokazatelně mnohem více než v konkursech živnostníků (5x) nebo konkursech občanů (2,5 x). Procento počtu lidí v produktivním věku se v insolvenčních typech příliš neliší. Procento seniorů v oddlužení je o trochu nižší než v konkursech podnikatelů a občanů.
dl_elem
© Copyright 2009 – 2019 InsolCentrum, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává InsolCentrum, s.r.o.. Bez písemného souhlasu InsolCentra je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.