KDY VĚŘITELÉ NEDOSTANOU NIC?

VŠECHNY INSOLVENCE​

V insolvencích se často stává, že přihlášení věřitelé nedostanou na konci řízení ani korunu. Podívejme se na jednotlivé typy insolvencí a na procenta případů, kdy k tomuto jevu dochází:
dl_elem

Když věřitel půjčí​ 100 případům

100

Nedostane v průměru zpět ani korunu v následujících případech

u konkursů firem

60

u konkursů živnostníků

35

u oddlužení

Dlužníci přestanou splácet a uspokojení je nízké, ale větší než koruna.

10
  • Data pochází z dlouhodobých statistik InsolCentra
  • U konkursů občanů nebyly prováděny analýzy s ohledem na malý ekonomický význam výstupů
  • Ekonomická data reorganizací budou před uveřejněním předmětem odborných diskusí s reorganizačními experty
© Copyright 2009 – 2019 InsolCentrum, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává InsolCentrum, s.r.o.. Bez písemného souhlasu InsolCentra je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.