KOLIK PROCES STOJÍ?

VŠECHNY INSOLVENCE​

V průběhu insolvencí se získávají finanční prostředky z prodejů dlužníkova majetku, případně ze splátek dluhů. Celkový výnos se rozdělí na náklady procesu a zbytek zůstane věřitelům. V jednotlivých typech insolvencí se průměrné hodnoty nákladů procesů liší.
dl_elem

TYpy insolvencí

Oddlužení

83% získají věřitelé

17% náklady procesu

chrt_83
chrt_17

KONKURSY FIREM​

50% získají věřitelé

50% náklady procesu

chrt_501
chrt_502

KONKURSY ŽIVNOSTNÍKŮ​

82% získají věřitelé

18% náklady procesu

chrt_83
chrt_17
  • Data pochází z dlouhodobých statistik InsolCentra
  • U konkursů občanů nebyly prováděny analýzy s ohledem na malý ekonomický význam výstupů
  • Ekonomická data reorganizací budou před uveřejněním předmětem odborných diskusí s reorganizačními experty
© Copyright 2009 – 2019 InsolCentrum, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává InsolCentrum, s.r.o.. Bez písemného souhlasu InsolCentra je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.