Charakteristiky dlužníků

KONKURSY ŽIVNOSTNÍKŮ (2,3 TIS.)​

Věkové kategorie

do 29 let
2%
30 - 59 let
81%
60 +
17%

Zdroj: Data pochází z dlouhodobých statistik InsolCentra

Muži vs. ženy

MUŽI VERSUS ŽENY:​

V konkursech živnostníků výrazně převažují muži, tvoří ¾ celkového počtu živnostníků.

VĚKOVÁ STRUKTURA:​

Mladých živnostníků je v konkursu velmi málo, naopak procento seniorů je poměrně vysoké.
dl_elem
© Copyright 2009 – 2019 InsolCentrum, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává InsolCentrum, s.r.o.. Bez písemného souhlasu InsolCentra je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.