MAPA KONKURSŮ ŽIVNOSTNÍKŮ V ČR

DATA PLATNÁ K 1. 1. 2019

Najdi si svůj kraj, okres, město, obec

Nad republikovým průměrem
Pod republikovým průměrem
Poznámka:
Do kategorie živnostníků jsou zahrnuti též zemědělští podnikatelé a svobodná povolání.
0,13 % živnostníků v konkursu má adresu v zahraničí.
Statistická chyba +/- 2 %.
Zdroj: insolvenční rejstřík, data ČSÚ, InsolCentrum
© Copyright 2009 – 2019 InsolCentrum, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává InsolCentrum, s.r.o.. Bez písemného souhlasu InsolCentra je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.