KOLIK PROCES STOJÍ?

KONKURSY ŽIVNOSTNÍKŮ​

Z prodeje živnostníkova majetku v konkursu se prostředky rozdělí mezi přihlášené věřitele a náklady procesu. Na grafu jsou zobrazeny dlouhodobé průměry.
dl_elem

82 % získají věřitelé

18 % náklady procesu

chrt_83
chrt_17
© Copyright 2009 – 2019 InsolCentrum, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává InsolCentrum, s.r.o.. Bez písemného souhlasu InsolCentra je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.