POČTY PŘÍPADŮ K 1. 1. 2019

KONKURSY ŽIVNOSTNÍKŮ| 2.3 TIS. PŘÍPADŮ

z celkového počtu fyzických podnikajících osob se zjištěnou aktivitou
v ČR (1,043 mil.) tvoří konkursy 0,22 %

TABULKA KRAJŮ PODLE PROCENTUÁLNÍ VÝŠE ŽIVNOSTNÍKŮ V ČR​

Počet živnostníků v krajích Procenta konkursů
Karlovarský kraj
24 182
0,35%
Ústecký kraj
61 885
0,34%
Královéhradecký kraj
56 196
0,31%
Pardubický kraj
48 835
0,29%
Plzeňský kraj
52 881
0,28%
Olomoucký kraj
54 273
0,28%
Jihomoravský kraj
115 767
0,25%
Jihočeský kraj
64 845
0,24%
Moravskoslezský kraj
94 936
0,24%
Liberecký kraj
43 083
0,23%
Zlínský kraj
56 708
0,22%
Kraj Vysočina
49 264
0,19%
Středočeský kraj
144 450
0,19%
Hlavní město Praha
176 432
0,07%
Poznámka:
Do kategorie živnostníků jsou zahrnuti též zemědělští podnikatelé a svobodná povolání.
0,13 % živnostníků v konkursu má adresu v zahraničí.
Statistická chyba +/- 2 %.
Zdroj: insolvenční rejstřík, data ČSÚ, InsolCentrum
© Copyright 2009 – 2019 InsolCentrum, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva vykonává InsolCentrum, s.r.o.. Bez písemného souhlasu InsolCentra je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.