Insolcentrum s.r.o.

KDO SE V ČR PODÍLÍ NA VSTUPU LIDÍ DO ODDLUŽENÍ?

Analýza zpracovatelů insolvenčních návrhů

Předmětem analýzy jsou zpracovatelé insolvenčních návrhů spojených s návrhy na povolení oddlužení dostupných v Insolvenčním rejstříku a zveřejněných v období 1. 6. 2019 až 30. 11. 2022.

Z celkového počtu 86 064 insolvenčních návrhů se podařilo po strojovém čtení a následné ruční kontrole identifikovat 78 749 zpracovatelů insolvenčních návrhů na oddlužení. ​ Upozorňujeme na možné nepřesnosti a neúplnosti u vyplněných identifikací zpracovatele ve formulářích v ISIRU, a z toho plynoucí záměnu jména či názvu zpracovatele a též na skutečnost, že nebylo strojově přečteno a ručně zkontrolováno 8,5 % podaných návrhů na oddlužení ve sledovaném období.​​ Jedná se však o mimořádně rozsáhlý vzorek, který je schopen poskytnout základní podíly mezi jednotlivými skupinami zpracovatelů insolvenčních návrhů.​ Zdrojem dat je Insolvenční rejstřík a databáze INSODATA

Podíl regulovaných profesí
(zejména advokáti) na celku
60000
77%
Podíl akreditovaných
společností na celku
10000
23%

Podíl zpracovatelů insolvenčních
návrhu na oddlužení

Statistika

Počet řízení ve zkoumaném vzorku78 749
Počet osob ve zkoumaném vzorku 85 666
Počet společných oddlužení manželů6 917

Ženy vs. muži

43% | 57%

Věkové kategorie
do 29 let17%
30-4440%
45-5931%
60+11%
Druh osoby
Občan72%
Živnostník28%
Firma / právnická osoba 0%*
 • Bylo podáno 10 návrhů pro právnické osoby
Stav řízení po podaném návrhu*
povoleno oddlužení74 96195,19%
stále nerozhodnuto 2190,28%
zrušeno
(odmítnut či zamítnut návrh)
3 5384,49%
prohlášen konkurz230,03%
mylný zápis80,01%
CELKEM78 749100%
*Data ke konci roku 2022
Místo trvalého pobytu dlužníka
Hlavní město Praha9,2%
Jihočeský kraj4,7%
Jihomoravský kraj10,2%
Karlovarský kraj3,6%
Kraj Vysočina3,4%
Královéhradecký kraj4,7%
Liberecký kraj5,5%
Moravskoslezský kraj14,9%
Olomoucký kraj6,1%
Pardubický kraj4,3%
Plzeňský kraj4,8%
Středočeský kraj11,1%
Ústecký kraj12,8%
Zlínský kraj4,4%
Zahraničí 0,4%
CELKEM100%

Seznam

Akreditovaných
společností

Společnosti akreditované k 13. 12. 2022 podle počtu podaných návrhů na oddlužení v období od 1. 6. 2019 do 30. 11. 2022

Seznam

Všech
subjektů

Všichni zpracovatelé insolvenčních návrhů podle počtu podaných návrhů na oddlužení v období od 1. 6. 2019 do 30. 11. 2022

Shrnutí závěrů z analýzy

 1. Na vstupu lidí do oddlužení​ se podáváním návrhů ze ¾ podílí regulované profese. Převahu v regulovaných profesích tvoří advokáti. Návrhy insolvenčních správců, exekutorů či notářů představují malé počty případů. ​
 2. Akreditované společnosti se podílí na vstupu lidí do oddlužení zhruba z ¼.​ Naprostou většinu akreditovaných společností tvoří neziskové organizace.​​
 3. Z výstupů analýzy je zřejmá větší aktivita zpracovatelů z řad ziskového sektoru – tj. zejména advokátů. Jejich počet dosahuje téměř 3 tisíc. ​
 4. Náklady na zpracování návrhů, které nesou advokáti, se nepromítají do státního rozpočtu. ​Zaplatí je v průběhu insolvenčního řízení lidé, kterým je oddlužení povoleno. Jde o systémově čisté řešení doprovázené výchovným prvkem. ​Dlužníci vědí, že vstup do oddlužení něco stojí a že si jej sami zaplatí.​
 5. Aktivita neziskového sektoru je však neopominutelná zejména pro tu část spektra zadlužených lidí, která využívá služby neziskových organizací. Poradna při finanční tísni je mnohonásobně menší než Člověk v tísni, pracuje však efektivně a dokázala zpracovat 3x více návrhů. Sečteme-li návrhy jednotlivých Charit, tak by se tyto organizace jako celek umístily na prvním místě. Přitom se zabývají zejména zdravotní péčí pro nemocné a dluhové poradenství poskytují jako okrajovou činnost. Překvapením je nízký 1,37procentní podíl zpracovaných návrhů na oddlužení největší neziskovou organizací – Člověk v tísni.
 6. Nezisková organizace Člověk v tísni je vnímána politiky i médii jako hlavní expert na dluhovou problematiku. Zástupci této organizace se podílejí na přípravě zákonů, jsou zváni na vládní, ministerská či stranická jednání. Člověk v tísni je uváděn v mnoha oficiálních dokumentech. ​
  Výsledky analýzy však nepotvrdily Člověka v tísni jako lídra v počtu zpracovaných návrhů na oddlužení.
 7. Stát by měl více spolupracovat a podporovat ty skupiny zpracovatelů, které jsou schopny přivést zadlužené lidi do oddlužení a definitivně tím vyřešit jejich finanční problémy. ​
 8. InsolCentrum zpracovalo tuto rozsáhlou analýzu jako podklad pro veřejnou a politickou diskuzi před rozhodováním o podobě novely oddlužení.
Prezentace z tiskové konference
Tisková zpráva

zÁZNAM tISKOVÉ KONFERENCE

Play Video

Zdroj: ČTK