Analýza zpracovatelů insolvenčních návrhů

Kdo se v ČR podílí na vstupu lidí do oddlužení

Předmětem analýzy jsou zpracovatelé insolvenčních návrhů spojených s návrhy na povolení oddlužení dostupných v Insolvenčním rejstříku a zveřejněných v období 1. 6. 2019 až 30. 11. 2022.

Z celkového počtu 86 064 insolvenčních návrhů se podařilo po strojovém čtení a následné ruční kontrole identifikovat 78 749 zpracovatelů insolvenčních návrhů na oddlužení. ​ Upozorňujeme na možné nepřesnosti a neúplnosti u vyplněných identifikací zpracovatele ve formulářích v ISIRU, a z toho plynoucí záměnu jména či názvu zpracovatele a též na skutečnost, že nebylo strojově přečteno a ručně zkontrolováno 8,5 % podaných návrhů na oddlužení ve sledovaném období.​​ Jedná se však o mimořádně rozsáhlý vzorek, který je schopen poskytnout základní podíly mezi jednotlivými skupinami zpracovatelů insolvenčních návrhů.​ Zdrojem dat je Insolvenční rejstřík a databáze INSODATA

Podíl regulovaných profesí
(zejména advokáti) na celku
60000
77%
Podíl akreditovaných
společností na celku
10000
23%

Podíl zpracovatelů insolvenčních
návrhu na oddlužení

Statistika

Počet řízení ve zkoumaném vzorku
78 749
Počet společných oddlužení manželů
6 917
Počet osob ve zkoumaném vzorku
85 666

Ženy vs. muži

43% | 57%

Věkové kategorie
do 29 let
17%
30-44
40%
45-59
31%
60+
11%
Druh osoby
Občan
72%
Živnostník
28%
Firma / právnická osoba
0%*

*Bylo podáno 10 návrhů pro právnické osoby

Stav řízení po podaném návrhu*
CELKEM
78 749
100%
povoleno oddlužení
74 961
95,19%
stále nerozhodnuto
219
0,28%
zrušeno (odmítnut či zamítnut návrh)
3 538
4,49%
prohlášen konkurz
23
0,03%
mylný zápis
8
0,01%
*Data ke konci roku 2022
Místo trvalého pobytu dlužníka
CELKEM
100%
Hlavní město Praha
9,2%
Jihočeský kraj
4,7%
Jihomoravský kraj
10,2%
Karlovarský kraj
3,6%
Kraj Vysočina
3,4%
Královéhradecký kraj
4,7%
Liberecký kraj
5,5%
Moravskoslezský kraj
14,9%
Olomoucký kraj
6,1%
Pardubický kraj
4,3%
Plzeňský kraj
4,8%
Středočeský kraj
11,1%
Ústecký kraj
12,8%
Zlínský kraj
4,4%
Zahraničí
0,4%

Seznam

Akreditovaných společností

Společnosti akreditované k 13. 12. 2022 podle počtu podaných návrhů na oddlužení v období od 1. 6. 2019 do 30. 11. 2022

Seznam

Všech subjektů

Všichni zpracovatelé insolvenčních návrhů podle počtu podaných návrhů na oddlužení v období od 1. 6. 2019 do 30. 11. 2022

Play Video

Záznam tiskové konference

Zdroj: ČTK

Shrnutí závěrů z analýzy

  1. Na vstupu lidí do oddlužení​ se podáváním návrhů ze ¾ podílí regulované profese. Převahu v regulovaných profesích tvoří advokáti. Návrhy insolvenčních správců, exekutorů či notářů představují malé počty případů. ​
  2. Akreditované společnosti se podílí na vstupu lidí do oddlužení zhruba z ¼.​ Naprostou většinu akreditovaných společností tvoří neziskové organizace.​​
  3. Z výstupů analýzy je zřejmá větší aktivita zpracovatelů z řad ziskového sektoru – tj. zejména advokátů. Jejich počet dosahuje téměř 3 tisíc. ​
  4. Náklady na zpracování návrhů, které nesou advokáti, se nepromítají do státního rozpočtu. ​Zaplatí je v průběhu insolvenčního řízení lidé, kterým je oddlužení povoleno. Jde o systémově čisté řešení doprovázené výchovným prvkem. ​Dlužníci vědí, že vstup do oddlužení něco stojí a že si jej sami zaplatí.​
  5. Aktivita neziskového sektoru je však neopominutelná zejména pro tu část spektra zadlužených lidí, která využívá služby neziskových organizací. Poradna při finanční tísni je mnohonásobně menší než Člověk v tísni, pracuje však efektivně a dokázala zpracovat 3x více návrhů. Sečteme-li návrhy jednotlivých Charit, tak by se tyto organizace jako celek umístily na prvním místě. Přitom se zabývají zejména zdravotní péčí pro nemocné a dluhové poradenství poskytují jako okrajovou činnost. Překvapením je nízký 1,37procentní podíl zpracovaných návrhů na oddlužení největší neziskovou organizací – Člověk v tísni.
  6. Nezisková organizace Člověk v tísni je vnímána politiky i médii jako hlavní expert na dluhovou problematiku. Zástupci této organizace se podílejí na přípravě zákonů, jsou zváni na vládní, ministerská či stranická jednání. Člověk v tísni je uváděn v mnoha oficiálních dokumentech. ​
    Výsledky analýzy však nepotvrdily Člověka v tísni jako lídra v počtu zpracovaných návrhů na oddlužení.
  7. Stát by měl více spolupracovat a podporovat ty skupiny zpracovatelů, které jsou schopny přivést zadlužené lidi do oddlužení a definitivně tím vyřešit jejich finanční problémy. ​
  8. InsolCentrum zpracovalo tuto rozsáhlou analýzu jako podklad pro veřejnou a politickou diskuzi před rozhodováním o podobě novely oddlužení.

INSOLCENTRUM

InsolCentrum je analytická společnost, která se dlouhodobě věnuje zpracování a analýze insolvenčních a souvisejících ekonomických, demografických a sociologických dat. Výsledkem činnosti jsou unikátní analýzy ekonomických dat insolvenčních řízení u podnikatelských subjektů i u fyzických osob.

Kontakt pro média

JUDr. Jarmila Veselá

Insolcentrum s.r.o.

Hradecká 3
Praha 3 – Vinohrady
130 00

Telefon: +420 222 261 401
Mobil: +420 602 176 475

E-mail: insol@insolcentrum.cz

www.insolcentrum.cz