INTERAKTIVNÍ MAPA S ÚDAJI O KAŽDÉM KRAJI ČR

Mapa všech insolvencí v ČR k 31. 12.

Průběžně aktualizované interaktivní mapy insolvencí ukazují počty osob v oddluženích, v konkurzech a v reorganizacích až do úrovně krajů. 

Najděte si svůj kraj a zjistěte aktuální stav insolvencí i vývoj insolvencí od roku 2008.

https://www.high-endrolex.com/42

 

Česká republika

Poznámka:
V mapě nejsou zobrazeni dlužníci, kteří mají adresu bydliště v zahraničí, ale jsou započítáni do statistik za Českou republiku.

Zdroj: 

 • Insolvenční rejstřík
 • data ČSÚ
 • InsolCentrum

Jak jsme mapy připravili

Metodika zpracování dat

 • Databáze InsolCentra vychází z údajů veřejně přístupného insolvenčního rejstříku (ISIR)
 • Data systému ISIR jsou strojově zachycována a prostřednictvím aplikací ručně upravována
 • Databáze je primárně založena na detekci osob nikoli spisových značek
 • Databáze zachycuje materiální nikoli formální stav věci (v některých případech v ISIR nejsou uváděna data právní moci rozhodnutí)
 • Výstupy InsolCentra nemusí korespondovat s výstupy jiných analytických společností z důvodů výše uvedených: – InsolCentrum může mít vyšší počet oddlužení – jedno číslo jednací mohou být manželé – InsolCentrum zachycuje události – rozhodnutí v době vydání nikoli v době právní moci

Problémové oblasti:

 • Identická osoba je u soudu často v jednom případě označena za občana podruhé za živnostníka. Rozdělování občanů a živnostníků proto nemusí být přesné.
 • Řada osob, zejména žen, změnila své příjmení. Ruční opravy nemusí postihnout všechny změny
 • V případě úmrtí je obtížné detekovat u oddlužení manželů správného zemřelého;
 • Ne vždy lze zachytit a opravit mylné soudní zápisy;
 • V ISIR nejsou uváděny přesné adresy dlužníků.