Mapa konkurzů živnostníků k 1. 1. 2021

Vyhledej na mapě svůj kraj, okres, město nebo obec a zjisti více.

 

Česká republika

Poznámka:

 • Do kategorie živnostníků jsou zahrnuti též zemědělští podnikatelé a svobodná povolání.
 • Statistická chyba +/- 5 %.

Zdroj: 

 • Insolvenční rejstřík
 • data ČSÚ
 • InsolCentrum

METODIKA ZPRACOVÁNÍ DAT

 • Databáze InsolCentra vychází z údajů veřejně přístupného insolvenčního rejstříku (ISIR)
 • Data systému ISIR jsou strojově zachycována a prostřednictvím aplikací ručně upravována
 • Databáze je primárně založena na detekci osob nikoli spisových značek
 • Databáze zachycuje materiální nikoli formální stav věci (v některých případech v ISIR nejsou uváděna data právní moci rozhodnutí)
 • Výstupy InsolCentra nemusí korespondovat s výstupy jiných analytických společností z důvodů výše uvedených: – InsolCentrum může mít vyšší počet oddlužení – jedno číslo jednací mohou být manželé – InsolCentrum zachycuje události – rozhodnutí v době vydání nikoli v době právní moci

Problémové oblasti:

 • Identická osoba je u soudu často v jednom případě označena za občana podruhé za živnostníka. Rozdělování občanů a živnostníků proto nemusí být přesné.
 • Řada osob, zejména žen, změnila své příjmení. Ruční opravy nemusí postihnout všechny změny
 • V případě úmrtí je obtížné detekovat u oddlužení manželů správného zemřelého;
 • Ne vždy lze zachytit a opravit mylné soudní zápisy;
 • V ISIR nejsou uváděny přesné adresy dlužníků.