Mapa reorganizací K 1. 1. 2020

Vyhledej na mapě svůj kraj, okres, město nebo obec a zjisti více.
 

NÁZEV OBCE/KRAJE

Celkem v oddlužení: 1000000 *
z toho občanů 100 %
z toho živnostníků 100 %
Počet obyvatel nad 15 let: 1000000  
Podíl osob v oddlužení: 100 %
  Občané Živnostníci
do 29 let: 000000 % 100 %
30-44 let: 000000 % 100 %
45-59 let: 000000 % 100 %
65+: 000000 % 100 %
  Muži Ženy
Občané: 000000 % 100 %
Živnostníci: 000000 % 100 %

Metodika zpracování dat

Analytická společnost Insolcentrum zpracovává data z veřejného insolvenčního rejstříku strojovou metodou doplněnou osobní kontrolou a analýzou výstupů.

Databáze je založena na sledování jednotlivých osob dlužníků, nikoli spisových značek. Databáze tak mnohdy vykazuje vyšší počty dlužníků, než by odpovídalo počtům spisových značek podle ISIR (viz 2 osoby – manželé pod jednou sp. značkou).

InsolCentrum je připraveno aktualizovat data podle vývoje krize a nárůstů případů. Cílem projektu „Sumář insolvencí ČR před Covid-19“ je rozšíření přesných dat o insolvencích mezi odborníky i veřejnost.