Data k novele oddlužení

Realita vs. fikce

Prezentace JUDr. Jarmily Veselé k problematice novely oddlužení

Debatu u kulatého stolu , kterou pořádala Hospodářská komora ČR, si zde můžete pustit ze záznamu.

Zdroj: www.ceskenoviny.cz

1. část

VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV
INSOLVENCÍ OBČANŮ
A ŽIVNOSTNÍKŮ V ČR

Konkurzy živnostníků

Prohlášené v letech 2008 -2020
7_5

Zdroj dat: Insolvenční rejstřík, ČSÚ, MV, InsolCentrum.

Aktuálně živé konkurzy živnostníků

Data k 1. 1. 2021

Zdroj dat: Insolvenční rejstřík, ČSÚ, MV, InsolCentrum.

Interaktivní mapa konkurzů živnostníků

Data k 1. 1. 2020 | Před pandemií Covid 19

Zdroj dat: Insolvenční rejstřík, ČSÚ, MV, InsolCentrum.

Oddlužení občanů a živnostníků

Povolená oddlužení v letech 2008 - 2020
240

Zdroj dat: Insolvenční rejstřík, ČSÚ, MV, InsolCentrum.

115 tis. oddlužení občanů a živnostníků

Aktuální srovnání živých oddlužení k datu 1. 1. 2021
 • Aktuálně téměř 115 000 probíhajících oddlužení
 • Z toho 72 % oddlužení občanů a 28 % oddlužení živnostníků

Zdroj dat: Insolvenční rejstřík, ČSÚ, MV, InsolCentrum.

Jak probíhá proces oddlužení

Data k 1. 1. 2021

Zdroj dat: Insolvenční rejstřík, ČSÚ, MV, InsolCentrum.

Interaktivní mapa oddlužení občanů i živnostníků

Data k 1. 1. 2020 | Před pandemií Covid 19

Zdroj dat: Insolvenční rejstřík, ČSÚ, MV, InsolCentrum.

Kolik zaplatili dlužníci v insolvenčním řízení

Živnostníci v konkurzu vs. lidé v oddlužení

ŽIVNOSTNÍCI 15%

LIDÉ V ODDLUŽENÍ 56%

Zdroj dat: Insolvenční rejstřík, ČSÚ, MV, InsolCentrum.

Platby lidí v ukončených oddluženích

2008 - 2020 | k 1. 1. 2021

Zdroj dat: Insolvenční rejstřík, ČSÚ, MV, InsolCentrum.

2. část

KOMU JE URČENA NOVELA
INSOLVENČNÍHO ZÁKONA?

Jaké jsou představy o typickém dlužníkovi?

2008 - 2020 | k 1. 1. 2021
 • MEDIA
 • VLIVNÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
 • ČÁST POLITIKŮ

Nás přesvědčují již 5 let, že typickými dlužníky jsou matky samoživitelky a bezmocní senioři.

Má stát data o oddlužení?

Živnostníci v konkurzu vs. lidé v oddlužení
Odpovědi dotazovaných institucí vč. reakcí na interpelace Zbyňka Stanjury
k nahlédnutí zde

První vypovídající data InsolCentra

Kdo jsou dlužníci, na které novela cílí?
 • Muži si půjčují častěji než ženy
 • Dlužníků v produktivním věku je zhruba 85%

Zdroj dat: Údaje exekutorů o 208 tisících exekučních dlužnících.

Co nám ukazují údaje z dokumentů?

Existují dva typy dlužníků, kterých by se novela mohla týkat

Dlužníci
s dlouhodobými dluhy

vznik dluhů v první
dekádě tohoto století

 • více mužů
 • více pohledávek (40% dlužníků
  má více jak 16 věřitelů)
 • průměrná hodnota
  dluhu – 1,7 mil. Kč

Dlužníci
s krátkodobými
dluhy

vznik dluhů 2016 – 2019,
„čerství dlužníci“

 • více žen
 • méně pohledávek
  (40% dlužníků má 1 – 5 věřitelů)
 • průměrná hodnota
  dluhu 670 tis. Kč
Dlužníků s dlouhodobými dluhy je daleko více než dlužníků s krátkodobými dluhy.
Jsou jich 2/3 z celkového počtu, krátkodobých „čerstvých“ pouze třetina.

Rámcový popis dlužnického spektra

 • převažují v něm lidé v produktivním věku s převahou mužů
 • uvázlí po dlouhou dobu ve statusu dlužníků – jsou na něj adaptováni, umí reagovat, jsou schopni se vyhýbat splácení v exekucích, jejich dluhy vznikly z nezkušenosti a nezodpovědnosti (dlouhodobí dlužníci)
 • nově vzniklí dlužníci (krátkodobí dlužníci)

Kolik dlužníků se nachází
v bezvýchodné hmotné nouzi?

 • malá část z dlužnického spektra, bylo by je potřeba podrobně analyzovat
 • data ČNB, ČSÚ stále příznivá
 • data MPSV – výše vyplacených dávek v hmotné nouzi od roku 2014 stále klesá (viz  zde)

Proč stát hodlá oddlužit
každého dlužníka snadno a rychle?

 • novela z roku 2019 snížila parametry oddlužení na velmi nízkou úroveň
 • kdo tedy prosazuje ještě výraznější zmírnění (kromě vlády) = vlivná část neziskových organizací a část politiků, kteří promítli oddlužení do volebních slibů a programů
 • jedná se o zdánlivě menšinové názorové proudy, nicméně s obrovskou mediální převahou, oponentní konzervativní názory nemají šanci
  být slyšet

Jaké jsou postoje odborné veřejnosti k dalšímu zmírňování podmínek oddlužení?

 • PRÁVNÍ VEŘEJNOST
 • VĚŘITELSKÉ SPEKTRUM
 • INSOLVENČNÍ SPRÁVCI
 • INSOLVENČNÍ JUSTICE
 • PODNIKATELSKÁ SFÉRA
 • zásadně odmítá
 • zásadně odmítá
 • zásadně odmítají
 • neutrální postoj- varuje před přetížením soudů
 • většinově odmítá – varuje před dopadem na podnikání

Co soudí o připravovaném oddlužení
občanská veřejnost?

 • InsolCentrum zpracovává průzkum postojů reprezentativního vzorku starostů měst a obcí a ve spolupráci se Svazem měst a obcí představí výsledky šetření veřejnosti
 • pokusíme se také zprostředkovat názory lidí z první linie – sociálních pracovníků měst a obcí

Shrnutí argumentů

 • jestli připustíme, aby se ekonomicky schopní lidé zbavili dluhů snadno
  a rychle bez velkého přičinění => špatný signál veřejnosti před ekonomickou krizí
 • v rodinách dlužníků již přejímají děti vzorce chování rodičů – tisková zpráva spolku Lighthouse a Magistrátu hl. m. Prahy z 25. 1. 2021 – podrobnosti naleznete zde
 • rádoby milosrdenství může ublížit – viz příklad „60 mld. šlo na podporu bydlení, ale počet vyloučených lokalit se zdvojnásobil – podrobnosti naleznete zde

Závěrečné doporučení

 • stáhnout novelu, která není podložena relevantními daty
  ani racionálními důvody
 • získat podrobná data o jednotlivých skupinách dlužníků a informace
  od lidí, kteří s nimi pracují
 • zaměřit se více na prevenci, a průběžnou práci s dlužníky
  než na přijímání zákonů
 • monitorovat dlužnickou scénu po pandemii koronaviru