Insolcentrum s.r.o.

Proč vzniklo InsolCentrum?

Ve 20 letech minulého století měla první republika k dispozici podrobný přehled o všem co se událo v konkurzním a vymáhacím řízení v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Ve statistikách byly zahrnuty jak soudní údaje, tak dokonce i soupisy jednotlivých kusů dobytka prodávajících v regionech.

12 let výzkumu insolvenčních dat

Zakladatelku společnosti Jarmilu Veselou i její kolegy trápilo, že počátkem 21. století neví současná Česká republika o vnitřních datech insolvencí téměř nic. A to byl důvod založení InsolCentra a podnět k 12 letému výzkumu insolvenčních dat.

Insolvenční řízení

Živá řízení k 1. 1. 2021

2 900

Konkurzů firem

1 300

Konkurzů živnostníků

35

Reorganizací

114 700

Oddlužení

1 200

Konkurzů občanů
Cílem InsolCentra je ukázat veřejnosti jednoduché a srozumitelné informace o insolvencích v ČR.

Naše
interaktivní mapy

Mapy insolvencí ukazují počty osob v oddlužení, v konkurzech a v reorganizaci dle krajů, okresů, měst a obcí. Najděte si svou obec a zjistěte aktuální stav insolvencí.

PŘIPRAVILI JSME K VYDÁNÍ KNIHU

Insolvence

2008 - 2020

  • unikátní publikace svým komplexním pojetím
  • na knize se podílelo 20 expertů – právníků, ekonomů, akademiků, sociologů, teoretiků i insolvenčních praktiků pod vedením Jarmily Veselé
  • názory jsou vyjádřeny hlasy z akademického prostředí, soudů, insolvenčních správců, advokacie, bank, měst a obcí, státních věřitelů
  • jde o systematický popis typů insolvenčních řízení v ČR
  • etapa insolvencí 2008 – 2020 je představena prostřednictvím dosud nepublikovaných dat a analýz
  • kniha je dostupná na knižním trhu
Knihu vydala Stálá konference českého práva

Ready To Try Excellent Services With EleDevs?

Get in touch with us. Connect with EleDevs and start your 15-day risk-free trial today.