Názory

InsolCentrum vítá výzkumy k oddlužení, varuje však před neuváženým řešením

Společnosti PAQ Research provedla výzkum zabývající se názory zadlužených lidí na bariéry, které jim brání ve vstupu do insolvenční procedury oddlužení. Komentář JUDr. Jarmily Veselé k výsledkům provedeného šetření byl zveřejněn na stránkách Advokátního deníku.

Šetření se týkalo 537 dlužníků v období mezi 2. a 28. červencem 2021. Mezi hlavní bariéry ke vstupu do oddlužení dle provedeného výzkumu patří výše srážek v insolvenci a neznalost podmínek oddlužení. Řešení podle výzkumníků může přinést změna parametrů oddlužení.
Výsledky výzkumu nejsou překvapením. Je přirozené, že zadlužení lidé shledávají řadu bariér před vstupem do úseku života stráveného splácením dluhů pod dohledem insolvenčního správce a soudu. Je dobré jejich názory slyšet, ale nemohou být jediným kritériem pro volbu parametrů oddlužení. Kromě názorů dlužníků by se předmětem zkoumání měly ocitnout také názory těch, kteří za dlužníky budou muset nést břímě nezaplacených závazků. Dluhy 500 tisíc hluboce zadlužených osob, (které se budou částečně odpouštět) bude muset vyvážit svými zvýšenými náklady 8 milionů řádně splácejících občanů.
V InsolCentru se zabýváme zpracováním a analýzou insolvenčních dat. Velice vítáme tento i další výzkumy, které mohou pomoci blíže specifikovat dosud nezmapovanou strukturu dlužníků. Z tohoto úhlu pohledu však postrádáme v uveřejněných podkladech podrobnější rozbor respondentů z hlediska věkové struktury, rozdělení na muže a ženy i geografického určení bydliště dlužníků. Dosavadní analýzy dluhových dat totiž prokazují rozdílné chování mužů a žen v dluhových problémech, jakož i diferenciaci přístupu k vytváření dluhů rozlišenou podle různých věkových kategorií. Bylo by přínosné se dozvědět, zda a případně jak se odlišují názory dlužníků na bariéru vstupu do oddlužení podle výše uvedených kategorií.
V tiskové zprávě je mimo jiné uvedeno doporučení výzkumníků snížit plošně dobu oddlužení na tři roky a odstranit kontrolní mechanismus soudů hodnotících na konci řízení vynaložení veškerého úsilí dlužníka. Představme si, jak by vnímala velká skupina seniorů průměrné dlužníky, kterými jsou muži v produktivním věku, když by spláceli tři roky minimální částku bez jakékoliv závěrečné kontroly. Na 2,4 mil. starobních důchodců by mohlo na vlastní oči sledovat jak typický dlužník (muž ve věku 44 let s průměrným dluhem ve výši 1 mil. Kč a s 15 věřiteli) zaplatí za tři roky svým věřitelům 40 tisíc Kč, a soud nebude na závěr kontrolovat poctivost jeho úsilí. Senioři zejména v jednočlenných domácnostech budou mít v současné době velké starosti se zaplacením energií i s nárůstem základních cen potravin. Budou mít pochopení pro své spoluobčany v produktivním věku, kteří se pohybují v šedé ekonomice a snadno se svých dluhů zbaví?
Spravedlivé nastavení podmínek osvobození od dluhů bude velkým úkolem nové vlády a politiků. K němu je nezbytná široká odborná i veřejná diskuse, a zejména věrohodná data o struktuře dlužnické scény. Zatím se místo přesných dat veřejnosti nabízely pouze emotivní příběhy matek samoživitelek a ohrožených seniorů. Insolvenční procedura oddlužení v letech 2008 až 2021 vykázala pozitivní výsledky. Soudy povolily oddlužení celkem 260 tisícům osob, z čehož osvobození od dluhů dosáhlo 127 tisíc. Zhruba 112 tisíc lidí se ke konci roku 2021 aktuálně oddlužovalo. Pouhých 9 procent dlužníků nezvládlo splácení a vrátilo se do života s dluhy. Lidé zaplatili za 14 let svým věřitelům celkem zhruba 70 mld. Kč. Jedná se o mimořádný úspěch soudů, správců a zejména samotných dlužníků i jejich rodin. Veřejnost mohla sledovat, že pro odpuštění dluhů musí dlužníci něco vykonat. Dlužníkům se podařilo uspokojit věřitele v průměru ve výši 56 procent z hodnoty přihlášených pohledávek. Dosavadní vývoj a výsledky oddlužení vyvolaly důvěru veřejnosti ve spravedlnost tohoto procesu. To je pravděpodobně také jeden z důvodů proč veřejnost na dlužníky nezahlíží. Bylo by škoda unáhleným přístupem tuto důvěru zmařit a vyvolat sociální napětí mezi lidmi řádně splácejícími a zadluženými.
Ze všech uvedených důvodů hodnotíme kladně výzkum bariér vstupu do oddlužení, ale upozorňujeme, že nemůže být jediným podkladem pro rozhodování o další podobě oddlužení. Postrádáme přesná data o dlužnících, bez nichž diskuse oborné i laické veřejnosti nemají valný smysl. Bez podrobných socioekonomických dat o konkrétních dlužnických skupinách se může přijmout neuvážené plošné řešení, které v konečném důsledku rozdělí společnost a samotným dlužníkům do budoucna neprospěje.

Výzkum k oddlužení je dostupný zde.

Profil typického dlužníka

v exekuci

Orientační údaje

Ze vzorku dat 208 tis. exekučních dlužníků představují 63 % muži a 37 % ženy. Typickým exekučním dlužníkem je muž v produktivním věku, který má dluhy převyšující 1 mil. Kč, což je více než průměrný dluh dlužníků v oddlužení. Stát nemá relevantní data o exekučních dlužnících, proto společnost InsolCentrum představuje pouze orientační odhad typického dlužníka v exekuci.

MuŽ

v průměrném věku

s průměrným dluhem

Dluhy i více jak 10 let. Průměrně 15 věřitelů.

Další články

Analýza zpracovatelů insolvenčních návrhů
29Srp

Analýza zpracovatelů insolvenčních návrhů

Předmětem analýzy jsou zpracovatelé insolvenčních návrhů spojených s návrhy na povolení oddlužení dostupných v Insolvenčním…

V ČR bylo loni podáno nejméně insolvenčních návrhů od roku 2011
04Led

V ČR bylo loni podáno nejméně insolvenčních návrhů od…

V loňském roce v ČR bylo podle předběžných dat podáno 21.375 insolvenčních návrhů, což je…

Doporučujeme

Mediální obraz typického dlužníka matky samoživitelky či seniora je mýtem
02Čvn

Mediální obraz typického dlužníka matky samoživitelky či seniora je…

Jarmila Veselá odpovídala na otázky iDNES.cz týkající se dlužníků v exekuci a v insolvenci. V…