Justiční akademie

Aktuální otázky insolvenčního řízení

Justiční akademie v Kroměříži pořádala ve dnech 7. – 9. 9. 2022 seminář na téma Aktuální otázky insolvenčního řízení. InsolCentrum dostalo příležitost odprezentovat data z insolvenčních řízení. Cílem přednášky bylo zejména odpovědět na otázky, zda jsou výsledky insolvenčních řízení v ČR za období 2008 až 1. poloviny roku 2022 úspěchem či zmarem? Jak obstály insolvenční soudy? Je insolvenční justice připravena na krizi?

Přednáška byla rozdělena do pěti částí, kdy se posluchači mimo odpovědí na výše uvedené otázky dozvěděli, že nárůst podnikatelských insolvencí je velmi pravděpodobný, i když máme zatím zamrzlé období. V oblasti občanských insolvencí pouhých 9 % dlužníků nezvládá splácení a vrací se do života s dluhy nebo kdo jsou vlastně dlužníci, kteří stojí před branou oddlužení.

InsolCentrum unikátně představilo vnitřní data jednotlivých insolvenčních soudů.

Z údajů například vyplynulo, že u Krajského soudu v Českých Budějovicích bylo povoleno oddlužení 31 % fyzických osob podnikajících, což je nadprůměr České republiky, nebo že pouhé 2 % dlužníků, kteří splnili oddlužení pod vedením Krajského soudu v Ústí nad Labem, neobdržela usnesení o osvobození od zbývajících dluhů.

Prezentace
Insolvenční seminář září 2022
Prezentace
Vnitřní data insolvenčních soudů

POVOLENÁ ODDLUŽENÍ OSOB [%]

PODLE JEDNOTLIVÝCH INSOLVENČNÍCH
SOUDŮ | 2008 – 1. POL. 2022

Zdroj: ISIR, InsolCentrum