Jak je na tom ČR

Mezičtvrtletní nárůst insolvenčních řízení ve všech krajích ČR za 1. čtvrtletí 2024

Tisková zpráva | 5. 4. 2024

Analytická společnost InsolCentrum představila data o insolvenčních řízeních v České republice za 1. čtvrtletí 2024.

V 1. čtvrtletí 2024 došlo k mírnému nárůstu počtu podaných insolvenčních návrhů, kdy byl návrh podán na 5837 osob. Soudy během prvního kvartálu povolily oddlužení 5336 osobám, což představuje mezičtvrtletní nárůst o 18,2 %. Naopak konkurzů firem bylo prohlášeno oproti minulému čtvrtletí méně, celkem o 11,6 %. Konkurz byl prohlášen na 160 firem. Ve všech krajích České republiky došlo k nárůstu prohlášených insolvencí, a to zejména z důvodu zvýšení počtu povolených oddlužení, které tvoří zhruba 95 % všech řízení.

Insolvenční data ČR – 1Q 2024

Data za 1. čtvrtletí 2024 jsou předběžná a může dojít k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních mocí.

Insolvenční návrhy

2023

4Q

0

+7,7%

0

1Q

2024

V 1. čtvrtletí 2024 bylo podáno 5 837 insolvenčních návrhů. Oproti 4. čtvrtletí 2023 došlo k nárůstu podaných insolvenčních návrhů o 7,7 %.

Povolená oddlužení osob

2023

4Q

0

+18,2 %

0

1Q

2024

Počet povolených oddlužení se oproti minulému čtvrtletí zvýšil o 18,2 %, což představuje 5 336 osob v oddlužení. Jedná se o nárůst o 823 osob oproti 4. čtvrtletí 2023. Je nutno však připomenout, že v loňském roce bylo povoleno nejméně oddlužení od roku 2013.

Prohlášené konkurzy občanů

2023

4Q

0

+54,8%

0

1Q

2024

Soudy prohlásily konkurz na 65 občanů za 1. čtvrtletí 2024. Jedná se o netradiční nárůst prohlášených konkurzů. Více jak polovina byla prohlášena po zrušeném oddlužení.

Prohlášené konkurzy živnostníků

2023

4Q

0

-10,2%

0

1Q

2024

V 1. čtvrtletí 2024 byl zaznamenán pokles prohlášených konkurzů živnostníků o 10,2 %. Za celé čtvrtletí bylo prohlášeno 44 konkurzů. Nízké absolutní počty konkurzů živnostníků ovlivňuje skutečnost, že jejich insolvence je řešena převážně v oddlužení.

Prohlášené konkurzy firem

2023

4Q

0

-11,6%

0

1Q

2024

V 1. čtvrtletí 2024 byl prohlášen konkurz na 160 firem, což je o 11,6 % méně než v předchozím čtvrtletí. Odvětví firem v nově prohlášených konkurzech se stále drží v trendu let minulých. Nejvíce firem v konkurzu podnikalo ve velkoobchodě, maloobchodě a opravě a údržbě motorových vozidel, ve zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví.

POVOLENÉ REORGANIZACE​

2023

4Q

0

0

1Q

2024

Soudy v 1. čtvrtletí 2024 povolily celkem 4 reorganizace, a to společnostem Jindřichohradecké místní dráhy a.s., ADRON s.r.o., JIVAS D48 s.r.o. a Krospa Papírnická s.r.o.

Vyhlášená moratoria

2023

4Q

0

0

1Q

2024

V 1. čtvrtletí 2024 bylo vyhlášeno 5 moratorií, a to na společnost Kaprona, první nadační a.s., Barrandov Televizní Studio a.s., promiro s.r.o., Media Master s.r.o. a Pet Farm Family s.r.o.  

Prohlášené insolvence v krajích

Mapa zobrazuje mezičtvrtletní změnu prohlášených insolvencí v jednotlivých krajích. Ve všech krajích České republiky došlo k nárůstu prohlášených insolvencí, a to zejména z důvodu nárůstu povolených oddlužení. Největší vzestup prohlášených insolvencí byl zaznamenán v Praze (34,2 %). Je potřeba zdůraznit, že celkové počty prohlášených insolvencí ovlivňují povolená oddlužení, která tvoří zhruba 95 procent všech případů.

*data za 1. čtvrtletí 2024 jsou předběžná, může dojít k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních mocí

Procentuální změna prohlášených insolvencí v1Q 2024 oproti Q4 2023

Zdroj: InsolCentrum, ISIR

Download

Tisková zpráva ke stažení

INSOLCENTRUM

InsolCentrum je analytická společnost, která se dlouhodobě věnuje zpracování a analýze insolvenčních a souvisejících ekonomických, demografických a sociologických dat. Výsledkem činnosti jsou unikátní analýzy ekonomických dat insolvenčních řízení u podnikatelských subjektů i u fyzických osob.

Kontakt pro média

JUDr. Jarmila Veselá

Insolcentrum s.r.o.

Hradecká 3
Praha 3 – Vinohrady
130 00

Telefon: +420 222 261 401
Mobil: +420 602 176 475

E-mail: insol@insolcentrum.cz

www.insolcentrum.cz