Insolcentrum s.r.o.

Nízký stav insolvencí v České republice je předzvěstí dramatických změn

Tisková zpráva | 3. 10. 2022

Analytická společnost InsolCentrum představila předběžná data o insolvenčních řízeních v České republice za 3. čtvrtletí 2022. Jednatelka společnosti Jarmila Veselá uvedla: Nízký stav insolvencí ve 3. kvartále 2022 je předzvěstí dramatických změn, v příštích letech lze očekávat rekordy v množství insolvenčních řízení. Počty firemních bankrotů budou pravděpodobně narůstat postupně, s vrcholy až v letech 2024 a 2025. V případě přijetí novely insolvenčního zákona a plošného zkrácení doby oddlužování může dojít k rekordnímu nárůstu osobních bankrotů. V exekucích se nacházejí stovky tisíc lidí v produktivním věku, kteří doposud neměli zájem do oddlužení vstoupit. Nelze vyloučit zahlcení soudů i negativní dopad do ekonomiky věřitelů, z nichž významné postavení zaujímá stát.“ Analytici InsolCentra upozorňují, že uvedená prognóza může být ovlivněna eskalací válečného konfliktu a jejím dopadem do tuzemské i světové ekonomiky. Také konečná podoba novely insolvenčního zákona může podstatně ovlivnit průběh i celkové počty osobních bankrotů.

Komentář k tiskové zprávě poskytl ekonom Michael Fanta, senior analytik CETA a výzkumný pracovník UJEP. Z analýz InsolCentra i Ministerstva spravedlnosti vyplývá, že při plošném snížení doby oddlužení na 3 roky se sníží uspokojení věřitelů na 5 – 6 % z hodnoty jejich pohledávek. Celkový propad v bilanci věřitelské sféry tak může dosahovat až 100 mld. Kč. Průměrné uspokojení věřitelů z oddlužení z let 2015 až 2018 přitom dosahovalo 56 %.“

INSOLVENČNÍ DATA ČR – 3Q 2022

Data za 3Q 2022 jsou předběžná a dojde k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních mocí.

INSOLVENČNÍ NÁVRHY

2022

2Q
0

- 23%

0

3Q

2022

V 3Q 2022 bylo podáno 4 552 insolvenčních návrhů, což je nejmenší počet návrhů od nástupu Covid-19. Nízký počet návrhů signalizuje, že se teprve schyluje k nárůstu podnikatelských i občanských bankrotů. Zatím je klid před bouří.

Povolená ODDLUŽENÍ

2022

2Q
0

- 26%

0

3Q

2022

Počet povolených oddlužení se oproti minulému čtvrtletí významně snížil. Dlužníci pravděpodobně vyčkávají na novelu oddlužení, která by jim měla přinést změkčení podmínek pro osvobození od dluhů.

Prohlášené konkurzy občanů

2022

2Q
0

- 21%

0

3Q

2022

Nízké absolutní počty konkurzů občanů ovlivňuje skutečnost, že jejich insolvence je řešena převážně v oddlužení. Množství konkurzů občanů se postupem času stále snižuje.

Prohlášené konkurzy živnostníků

2022

2Q
0

- 25%

0

3Q

2022

Konkurzy živnostníků představují v současné době minoritní proceduru. Insolvence živnostníků probíhá zejména v rámci oddlužení. Také počty konkurzů živnostníků se čtvrtletí od čtvrtletí snižují.

Prohlášené konkurzy firem

2022

2Q
0

+ 1%

0

3Q

2022

Počet prohlášených konkurzů firem se pohybuje v obdobné výši jako ve 2Q.  Nepotvrzují se mediální výstupy hovořící o krachu českých firem.

Povolené reorganizace

2022

2Q
0

- 40%

0

3Q

2022

Počet povolených reorganizací se sice snížil o 4 oproti 2Q, avšak celková data ukazují, že po poklesu v covidové době se vracíme k větším počtům povolených reorganizací tak, jak tomu bylo v období před rokem 2020.

Vyhlášená moratoria

2022

2Q
0

0

3Q

2022

Počet moratorií se v předcovidovém období pohyboval mezi 2 – 18 ročně. V letech 2020 a 2021 byl rekordní počet 146 moratorií, zejména těch mimořádných. Zvýšený počet moratorií signalizuje, že se v ekonomice něco děje. 1., 2. ani 3.kvartál roku 2022 tomuto předpokladu nenasvědčuje, zatím se jedná o zamrzlé stadium. 

Prohlášené insolvence v krajích | 3Q 2022

KrajePočet fyzických a právnických osob v insolvenci% podíl z celkového počtu prohlášených insolvencí v ČR
Hlavní město Praha44810,32 %
Jihočeský kraj1954,49 %
Jihomoravský kraj4089,40 %
Karlovarský kraj2014,63 %
Kraj Vysočina1403,23 %
Královéhradecký kraj2435,60 %
Liberecký kraj2595,97 %
Moravskoslezský kraj65315,05 %
Olomoucký kraj2465,67 %
Pardubický kra1603,69 %
Plzeňský kraj2355,41 %
Středočeský kraj45210,41 %
Ústecký kraj50411,61 %
Zlínský kraj1673,85 %
Cizinci (osoby s trvalým pobytem v zahraničí)290,67 %
Celkový součet4340100,00 %

Zdroj: InsolCentrum, ISIR

Tabulka zobrazuje absolutní čísla a nevyjadřuje míru zasaženosti krajů insolvencemi. Jednotlivé kraje mají různý počet obyvatel, a proto lidnatější kraje mají větší počet případů.

Procentuální změna prohlášených insolvencí v 3Q 2022 oproti 2Q 2021 v krajích - Mimořádné snížení

Zdroj: InsolCentrum, ISIR

Mapa ukazuje mezičtvrtletní změnu prohlášených insolvencí v jednotlivých krajích. Ve všech krajích je vidět zřetelný pokles prohlášených insolvencí. Je potřeba zdůraznit, že celkové počty insolvencí ovlivňují povolená oddlužení, která tvoří zhruba 95 procent všech případů.

*data za 3Q 2022 jsou předběžná, může dojít k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních mocí

Kontakt pro média

JUDr. Jarmila Veselá

Hradecká 3
Praha 3 – Vinohrady
130 00

Telefon: +420 222 261 401
Mobil: +420 602 176 475

E-mail: insol@insolcentrum.cz

www.insolcentrum.cz

INSOLCENTRUM

InsolCentrum je analytická společnost, která se dlouhodobě věnuje zpracování a analýze insolvenčních a souvisejících ekonomických, demografických a sociologických dat. Výsledkem činnosti jsou unikátní analýzy ekonomických dat insolvenčních řízení u podnikatelských subjektů i u fyzických osob.

Tisková zpráva ke stažení

Další články

Role oddlužení v insolvenčním právu v kontextu současných problémů České republiky
25Čvn

Role oddlužení v insolvenčním právu v kontextu současných problémů…

Odborná konference si kladla za cíl shromáždit všechny klíčové aktéry, kteří se podílejí na procesech…

Celospolečenské dopady přijetí novely oddlužení v nejtíživější ekonomické situaci naší země
16Kvě

Celospolečenské dopady přijetí novely oddlužení v nejtíživější ekonomické situaci…

Diskuse se týkala aktuální vládní novely insolvenčního zákona, která v současnosti prochází legislativním procesem. Účastníci…

Zásadní obrat v pohledu na dlužníky
20Bře

Zásadní obrat v pohledu na dlužníky

Analytická společnost Insolcentrum ve spolupráci se Svazem měst a obcí a Svazem českých a moravských…