Insolcentrum s.r.o.

Profil typického dlužníka

živnostník v konkurzu

Statistika 2019

Při konkurzu živnostníků se nejčastěji setkáme s mužem v produktivním věku, jehož dluh činí téměř 7 mil. Kč. Nejčastějším věřitelem jsou ostatní věřitelé, do kterých spadají pohledávky zejména z dodavatelsko-odběratelských vztahů.
Zásadní rozdíl oproti oddlužení není jen ve vyšším dluhu a průměrném uspokojení věřitelů ve výši pouhých 18 %, ale ve skutečnosti, že po skončení konkurzu zůstávají nesplacené dluhy dál na bedrech dlužníků. Svou situaci mohou vyřešit nastoupením do procesu oddlužení.

Muži 
vs. 
vs. 
Ženy

Průměrný věk

Průměrný
dluh

Průměrně uhradili

ze svého dluhu

Průměrná délka
konkurzu

Nejzasaženější okres

Věřitelé

dle průměrné výše pohledávek

Stát
0%
Banky
0%
Ostatní
0%