Insolcentrum s.r.o.

Profil typického dlužníka

v exekuci

Orientační údaje

Ze vzorku dat 208 tis. exekučních dlužníků představují 63 % muži a 37 % ženy. Typickým exekučním dlužníkem je muž v produktivním věku, který má dluhy převyšující 1 mil. Kč, což je více než průměrný dluh dlužníků v oddlužení. Stát nemá relevantní data o exekučních dlužnících, proto společnost InsolCentrum představuje pouze orientační odhad typického dlužníka v exekuci.

MuŽ

v průměrném věku

s průměrným dluhem

Dluhy i více jak 10 let. Průměrně 15 věřitelů.

Nejzasaženější okres

Věřitelé

dle průměrné výše pohledávek

Stát
0%
Ostatní
0%
Banky
0%
Fin. ins.*
0%

* finanční instituce