Profil typického dlužníka

v exekuci

Orientační údaje | 2019

Ze vzorku dat 208 tis. exekučních dlužníků představují 63 % muži a 37 % ženy. Typickým exekučním dlužníkem je muž v produktivním věku, který má dluhy převyšující 1 mil. Kč, což je více než průměrný dluh dlužníků v oddlužení. Stát nemá relevantní data o exekučních dlužnících, proto společnost InsolCentrum představuje pouze orientační odhad typického dlužníka v exekuci.

MUŽ

v průměrném věku

44

let

s průměrným dluhem

1,2

mil. Kč

Nejčastěji v okrese

Most

Dluhy i více jak 10 let. Průměrně 15 věřitelů.

Věřitelé
dle průměrné výše pohledávek
0%
Stát
0%
Ostatní
0%
Banky
0%
Finanční instituce

Zdroj: InsolCentrum, Exekutorská komora ČR