Profil typického dlužníka

v oddlužení

Statistika 2015-2018

V oddlužení je téměř stejný poměr můžu a žen nejčastěji v produktivním věku. Muži si více půjčují, ale také lépe splácí. Nejčastějším věřitelem jsou nebankovní finanční instituce poskytující rychlé půjčky. Oddlužení s průměrným uspokojením věřitelů ve výši 56 % je nejefektivnějším insolvenčním řízením. Úspěšnost procesu je dána mimo jiné také tím, že návrh na vstup do řízení podává sám dlužník, v případě konkurzů je návrh podáván zejména věřiteli. Po ukončení řízení a splnění podmínek oddlužení je dlužník zbaven svých zbylých dluhů, na rozdíl od konkurzu.

Muži
Ženy
Poměr mužů a žen

52

%

48

%

Průměrný věk

43

44

Průměrný dluh

706

tis. Kč

606

tis. Kč

Průměrně uhradili ze svého dluhu

59

%

52

%

VĚŘITELÉ​
dle průměrné výše pohledávek
0%
Stát
0%
Banky
0%
Finanční instituce
0%
Ostatní
Průměrná délka oddlužení

4.8

roku

Nejzasaženější okres

Chomutov

Zdroj: Insolvenční rejstřík, InsolCentrum