Senioři v oddlužení

První výsledky ukončených tříletých oddlužení podle novely účinné od roku 2019

Data oddlužení

Od 1. 6. 2019 do 30.6.2023 bylo oddlužení povoleno 99.733 osobám. Většina řízení dosud probíhá, protože se jedná o pětileté splácení. Přesné výsledky tak můžeme vidět u prvních ukončených oddlužení seniorů, protože těm již novelou platnou od 1.6.2019 byla umožněna tříletá doba splácení dluhů.

Oddlužení splnilo do 30.6. 2023 celkem 1.883 osob ve věku 64+.

Průměrný dluh:                            2,1 mil. Kč (nezajištěné nepodřízené pohledávky)

Průměrné uspokojení:               7,1 % z celkové hodnoty výše uvedených pohledávek

47%

žen

53%

mužů

72%

občanů

28%

bývalých OSVČ

Rozdělení podle typu osoby:

Občan

průměrný dluh

0 mil. Kč

Občan

průměrné uspokojení

0%

bývalý OSVČ

průměrný dluh

0 mil. Kč

bývalý OSVČ

průměrné uspokojení

0%

Ve výsledcích se objevuje velký rozptyl výše dluhů i míry uspokojení věřitelů.

Porovnání dat oddlužení – vstup osob – rok 2013 a rok 2019

Oddlužení – vstup osob – rok 2013

Oddlužení – vstup osob – rok 2019

Hodnocení rozdílů
mezi rokem 2013 a 2019