Insolcentrum

V ČR bylo loni podáno nejméně insolvenčních návrhů od roku 2011

Tisková zpráva | 3. 1. 2023

Analytická společnost InsolCentrum představila předběžná data o insolvenčních řízeních v České republice za rok 2022.

Počty insolvenčních návrhů jsou nízké, stejně jako počty povolených oddlužení. Dokonce i u prohlášených konkurzů firem můžeme zaznamenat drobné meziroční snížení. Celkové hodnocení roku 2022 se zřejmě nebude příliš lišit od hodnocení roku 2021. „Letošní rok lze nazvat rokem klidu před bouří. Válečný konflikt na Ukrajině přinesl nejenom české, ale i evropské ekonomice problémy, které si vyžádaly masivní státní podpory směřující jak do podnikatelských oblastí, tak i přímo občanům jednotlivých zemí. S velkou mírou pravděpodobnosti lze očekávat nárůst počtů insolvencí občanů i firem v následujících letech. Zkušenosti z minulé finanční krize nám ukázaly, že počty insolvenčních řízení stoupají postupně, a vrchol počtů insolvencí firem byl dosažen teprve čtvrtý rok od začátku krize v roce 2008.“, uvedla jednatelka společnosti Jarmila Veselá.

Insolvenční data ČR – za rok 2022

Data za rok 2022 jsou předběžná a dojde k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních mocí.

Insolvenční návrhy

2021

0

-14%

0

2022

Za rok 2022 bylo podáno 21 375 insolvenčních návrhů, což je nejmenší počet návrhů od roku 2011. K nárůstu počtu insolvencí s velkou mírou pravděpodobnosti dojde. Kdy se tak stane závisí na eskalaci válečného konfliktu a jeho dopadech na tuzemskou i světovou ekonomiku.

Povolená oddlužení osob

2021

0

-16%

0

2022

Počet povolených oddlužení se oproti minulému roku významně snížil, a to o 16 %. Jedná se o nejnižší počet povolených oddlužení od roku 2013. Nárůst počtu oddlužení pravděpodobně závisí na podobě novely insolvenčního zákona a na vývoji očekáváné recese české ekonomiky.

Prohlášené konkurzy občanů

2021

0

-29%

0

2022

Nízké absolutní počty konkurzů občanů ovlivňuje skutečnost, že jejich insolvence je řešena převážně v oddlužení. Počet prohlášených konkurzů občanů se meziročně snížil o 29 %.

Prohlášené konkurzy živnostníků

2021

0

-23%

0

2022

Konkurzy živnostníků se v roce 2022 snížily o 23 %. Jedná se o minoritní proceduru, jelikož insolvence živnostníků probíhají také jako u občanů zejména v rámci oddlužení.

Prohlášené konkurzy firem

2021

0

- 4%

0

2022

Počet prohlášených konkurzů firem se nepatrně snížil oproti roku 2021. Konkurzy firem se pohybují v obdobné výši jako před krizí způsobenou Covidem-19. Při paralele s minulou finanční krizí by došlo k nárůstu insolvencí v časovém odstupu 4 let od nástupu krize.

Povolené reorganizace

2021

0

0

2022

Počet povolených reorganizací se zvýšil oproti roku 2021 o 12 případů. Jedná se o třetí nejvyšší počet od roku 2008, tj. 31 v roce 2014, 27 v roce 2016 a 23 reorganizací v roce 2022. Jde o signál, že firmy se snaží řešit své ekonomické problémy způsobené covidovou krizí.

Vyhlášená moratoria

2021

0

2022

Počet moratorií se v předcovidovém období pohyboval mezi 2 – 18 ročně, tudíž 7 moratorií za rok 2022 je standardní situací nenaznačující přicházející krizi. V letech 2020 a 2021 byly vyšší počty způsobené možností podávat mimořádná moratoria.

Prohlášené insolvence v krajích

Mapa ukazuje meziroční změnu prohlášených insolvencí v jednotlivých krajích. Ve všech krajích je vidět zřetelný pokles prohlášených insolvencí. Je potřeba zdůraznit, že celkové počty insolvencí ovlivňují povolená oddlužení, která tvoří zhruba 95 procent všech případů.

*data za rok 2022 jsou předběžná, může dojít k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních mocí

Procentuální změna prohlášených insolvencí mezi lety 2021 a 2022 v krajích ČR - mimořádné snížení

Zdroj: InsolCentrum, ISIR

Download

Tisková zpráva ke stažení

INSOLCENTRUM

InsolCentrum je analytická společnost, která se dlouhodobě věnuje zpracování a analýze insolvenčních a souvisejících ekonomických, demografických a sociologických dat. Výsledkem činnosti jsou unikátní analýzy ekonomických dat insolvenčních řízení u podnikatelských subjektů i u fyzických osob.

Kontakt pro média

JUDr. Jarmila Veselá

Insolcentrum s.r.o.

Hradecká 3
Praha 3 – Vinohrady
130 00

Telefon: +420 222 261 401
Mobil: +420 602 176 475

E-mail: insol@insolcentrum.cz

www.insolcentrum.cz