Insolcentrum s.r.o.

V prvním čtvrtletí 2023 došlo v ČR k drobnému navýšení počtů insolvenčních řízení. Pravděpodobně jde o zahájení trendu postupného nárůstu insolvencí.

Tisková zpráva | 3. 4. 2023

Analytická společnost InsolCentrum představila předběžná data o insolvenčních řízeních v České republice za 1. čtvrtletí 2023.
V 1. čtvrtletí 2023 došlo k mírnému nárůstu počtu insolvenčních návrhů, povolených oddlužení i počtu prohlášených konkurzů firem. InsolCentrum predikovalo ke konci minulého roku pozvolný nárůst insolvencí v ČR, který poukazuje na ekonomickou situaci v zemi. Je nutné dodat, že i při zvýšení počtů se z dlouhodobého hlediska jedná o podprůměrná kvartální čísla, která zatím nenaznačují hrozbu prudkého nárůstu insolvenčních řízení.

„Počty povolených oddlužení se zvyšují a neprokazují fakt, že by se jednalo o nefunkční řešení, které dlužníci nevyužívají. Naopak mají jedinečnou možnost při vynaložení veškerého úsilí při minimálních splátkách 2200,- Kč měsíčně se na konci oddlužení osvobodit od všech svých dluhů“, uvedla jednatelka společnosti Jarmila Veselá.

INSOLVENČNÍ DATA ČR – 1Q 2023

Data za 1. čtvrtletí 2023 jsou předběžná a dojde k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních mocí.

INSOLVENČNÍ NÁVRHY

2022

4Q
0

+4,8%

0

1Q

2023

V 1. čtvrtletí 2023 bylo podáno 5 085 insolvenčních návrhů. Oproti 4. čtvrtletí 2022 došlo k nárůstu o 4,8 %.

Povolená ODDLUŽENÍ

2022

4Q
0

+3,3%

0

1Q

2023

Počet povolených oddlužení se oproti minulému čtvrtletí zvýšil o 3,3 %, což představuje 4 525 oddlužení. Jedná se o drobný nárůst, který jsme zaznamenali již druhé čtvrtletí v řadě. Připomeňme však, že za loňský rok bylo povoleno nejméně oddlužení od roku 2013.

Prohlášené konkurzy občanů

2022

4Q
0

- 22%

0

1Q

2023

Nízké absolutní počty konkurzů občanů ovlivňuje skutečnost, že jejich insolvence je řešena převážně v oddlužení. Tento trend potvrdilo i další čtvrtletí, kdy pokles prohlášených konkurzů občanů činí 22 %.

Prohlášené konkurzy živnostníků

2022

4Q
0

- 25%

0

1Q

2023

Nízké absolutní počty konkurzů živnostníků ovlivňuje skutečnost, že jejich insolvence je řešena převážně v oddlužení.
Prohlášených konkurzů v 1. čtvrtletí 2023 bylo pouze 30.

Prohlášené konkurzy firem

2022

4Q
0

+ 4%

0

1Q

2023

Počet prohlášených konkurzů firem se nepatrně zvýšil o 4 % oproti poslednímu kvartálu roku 2022.
Odvětví firem v nově prohlášených konkurzech se stále drží v trendu let minulých. Nejvíce firem v konkurzu
podnikalo ve velkoobchodě, maloobchodě a opravě a údržbě motorových vozidel, ve zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví.

Povolené reorganizace

2022

4Q
0

0

1Q

2023

Soudy v 1. čtvrtletí 2023 povolily celkem 4 reorganizace. Mezi nimi NWT a.s. (obrat 3 mld. korun, 212 zaměstnanců) se dostala do úpadku v důsledku energetické krize, BP Lumen s.r.o. (výrobce kol s 30letou historií) doplatil na masivní výpadek celého segmentu trhu, Lezapari, s.r.o. (developerský projekt) je v úpadku v důsledku pandemie COVID, AC Stod a.s. (pronajímatel průmyslového areálu) – finanční problémy způsobilo protiprávní jednání bývalého vlastníka.
I když je počet reorganizací vyšší než v minulém čtvrtletí, jde o obvyklý průměrný počet reorganizací v běžném roce. Nejvyšší počet reorganizací (31) byl v roce 2014.

Vyhlášená moratoria

2022

4Q
0

0

1Q

2023

V 1. čtvrtletí 2023 bylo vyhlášeno pouze jedno moratorium u společnosti podnikající v odvětví pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí.

Zajímavosti z konkurzů firem

Mapa ukazuje počty prohlášených konkurzů v jednotlivých krajích ČR. Nejčastěji mají firmy sídlo v Praze, proto není překvapivé, že nejvíce konkurzů bylo prohlášeno právě tam.

Zdroj: InsolCentrum, ISIR

*data za 1. čtvrtletí 2023 jsou předběžná, může dojít k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních mocí

Kontakt pro média

JUDr. Jarmila Veselá

Hradecká 3
Praha 3 – Vinohrady
130 00

Telefon: +420 222 261 401
Mobil: +420 602 176 475

E-mail: insol@insolcentrum.cz

www.insolcentrum.cz

INSOLCENTRUM

InsolCentrum je analytická společnost, která se dlouhodobě věnuje zpracování a analýze insolvenčních a souvisejících ekonomických, demografických a sociologických dat. Výsledkem činnosti jsou unikátní analýzy ekonomických dat insolvenčních řízení u podnikatelských subjektů i u fyzických osob.

Tisková zpráva ke stažení

Další články

Analýza zpracovatelů insolvenčních návrhů
29Srp

Analýza zpracovatelů insolvenčních návrhů

Předmětem analýzy jsou zpracovatelé insolvenčních návrhů spojených s návrhy na povolení oddlužení dostupných v Insolvenčním…

Role oddlužení v insolvenčním právu v kontextu současných problémů České republiky
25Čvn

Role oddlužení v insolvenčním právu v kontextu současných problémů…

Odborná konference si kladla za cíl shromáždit všechny klíčové aktéry, kteří se podílejí na procesech…

Celospolečenské dopady přijetí novely oddlužení v nejtíživější ekonomické situaci naší země
16Kvě

Celospolečenské dopady přijetí novely oddlužení v nejtíživější ekonomické situaci…

Diskuse se týkala aktuální vládní novely insolvenčního zákona, která v současnosti prochází legislativním procesem. Účastníci…