Jak je na tom ČR

V prvním čtvrtletí 2023 došlo v ČR k drobnému navýšení počtů insolvenčních řízení. Pravděpodobně jde o zahájení trendu postupného nárůstu insolvencí.

Tisková zpráva | 3. 4. 2023

Analytická společnost InsolCentrum představila předběžná data o insolvenčních řízeních v České republice za 1. čtvrtletí 2023.
V 1. čtvrtletí 2023 došlo k mírnému nárůstu počtu insolvenčních návrhů, povolených oddlužení i počtu prohlášených konkurzů firem. InsolCentrum predikovalo ke konci minulého roku pozvolný nárůst insolvencí v ČR, který poukazuje na ekonomickou situaci v zemi. Je nutné dodat, že i při zvýšení počtů se z dlouhodobého hlediska jedná o podprůměrná kvartální čísla, která zatím nenaznačují hrozbu prudkého nárůstu insolvenčních řízení.

„Počty povolených oddlužení se zvyšují a neprokazují fakt, že by se jednalo o nefunkční řešení, které dlužníci nevyužívají. Naopak mají jedinečnou možnost při vynaložení veškerého úsilí při minimálních splátkách 2200,- Kč měsíčně se na konci oddlužení osvobodit od všech svých dluhů“, uvedla jednatelka společnosti Jarmila Veselá.

Insolvenční data ČR – 1Q 2023

Data za 1. čtvrtletí 2023 jsou předběžná a dojde k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních mocí.

Insolvenční návrhy

2022

4Q

0

+4,8%

0

1Q

2023

V 1. čtvrtletí 2023 bylo podáno 5 085 insolvenčních návrhů. Oproti 4. čtvrtletí 2022 došlo k nárůstu o 4,8 %.

Povolená oddlužení osob

2022

4Q

0

+3,3%

0

1Q

2023

Počet povolených oddlužení se oproti minulému čtvrtletí zvýšil o 3,3 %, což představuje 4 525 oddlužení. Jedná se o drobný nárůst, který jsme zaznamenali již druhé čtvrtletí v řadě. Připomeňme však, že za loňský rok bylo povoleno nejméně oddlužení od roku 2013.

Prohlášené konkurzy občanů

2022

4Q

0

-22%

0

1Q

2023

Nízké absolutní počty konkurzů občanů ovlivňuje skutečnost, že jejich insolvence je řešena převážně v oddlužení. Tento trend potvrdilo i další čtvrtletí, kdy pokles prohlášených konkurzů občanů činí 22 %.

Prohlášené konkurzy živnostníků

2022

4Q

0

-25%

0

1Q

2023

Nízké absolutní počty konkurzů živnostníků ovlivňuje skutečnost, že jejich insolvence je řešena převážně v oddlužení.
Prohlášených konkurzů v 1. čtvrtletí 2023 bylo pouze 30.

Prohlášené konkurzy firem

2022

4Q

0

+4%

0

1Q

2023

V 1. čtvrtletí 2023 bylo podáno 5 085 insolvenčních návrhů. Oproti 4. čtvrtletí 2022 došlo k nárůstu o 4,8 %.

POVOLENÉ REORGANIZACE​

2022

4Q

0

0

1Q

2023

Počet povolených oddlužení se oproti minulému čtvrtletí zvýšil o 3,3 %, což představuje 4 525 oddlužení. Jedná se o drobný nárůst, který jsme zaznamenali již druhé čtvrtletí v řadě. Připomeňme však, že za loňský rok bylo povoleno nejméně oddlužení od roku 2013.

Vyhlášená moratoria

2022

4Q

0

0

1Q

2023

V 1. čtvrtletí 2023 bylo vyhlášeno pouze jedno moratorium u společnosti podnikající v odvětví pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí.

Zajímavosti z konkurzů firem

Mapa ukazuje počty prohlášených konkurzů v jednotlivých krajích ČR. Nejčastěji mají firmy sídlo v Praze, proto není překvapivé, že nejvíce konkurzů bylo prohlášeno právě tam.

*data za 1. čtvrtletí 2023 jsou předběžná, může dojít k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních mocí

Procentuální změna prohlášených insolvencí v roce 2023 oproti roku 2022 v jednotlivých krajích

Zdroj: InsolCentrum, ISIR

Download

Tisková zpráva ke stažení

INSOLCENTRUM

InsolCentrum je analytická společnost, která se dlouhodobě věnuje zpracování a analýze insolvenčních a souvisejících ekonomických, demografických a sociologických dat. Výsledkem činnosti jsou unikátní analýzy ekonomických dat insolvenčních řízení u podnikatelských subjektů i u fyzických osob.

Kontakt pro média

JUDr. Jarmila Veselá

Insolcentrum s.r.o.

Hradecká 3
Praha 3 – Vinohrady
130 00

Telefon: +420 222 261 401
Mobil: +420 602 176 475

E-mail: insol@insolcentrum.cz

www.insolcentrum.cz