Insolcentrum partnerem konference

InsolCentrum bylo partnerem konference pořádané KSKŘI pod záštitou Hospodářského výboru PSP ČR – Insolvenční řízení po 5 letech účinnosti insolvenčního zákona.
Sborník na www.kskri.cz