Výstupy z konference “Insolvence – zmar nebo nová…

Insolvenčním procesům nevěří ani samotní aktéři – věřitelé včetně některých státních orgánů. Výsledky insolvenčních řízení signalizují ztrátu důvěra občanů i podnikatelů v právní řád České republiky a negativně narušují stabilitu podnikatelského klimatu. Řešením problémů nemůže…

Tisková konference výzkumu dat za rok 2013

Tisková zpráva: Praha, 6.11.2015 – Špatné výsledky insolvenčních řízení podnikatelské sféry ukazují, že tento proces selhává ve svém základním principu – spravedlivém uspokojení věřitelů. Kdo je odpovědný za ekonomické ztráty? Nová data z výzkumu insolvenčních…

“Insolvence – zmar nebo nová šance?”

Hospodářská komora ČR a Insolcentrum pořádají konferenci určenou všem aktérům úpadkových procesů. Ekonomické dopady selhávání insolvenčních procesů se projevují také v prudkém nárůstu nedoplatků daní a zdravotního a sociálního pojištění. Kumulovaná výše nedoplatků vůči státu…

Mezinárodní konference v Praze

InsolCentrum se zúčastnilo s příspěvkem na mezinárodní konferenci pořádané VŠE v Praze – Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013. Osobní majetková odpovědnost významně ovlivňuje výsledky podnikání Personal financial liability has a significant impact…

Insolcentrum partnerem konference

InsolCentrum bylo partnerem konference pořádané KSKŘI pod záštitou Hospodářského výboru PSP ČR – Insolvenční řízení po 5 letech účinnosti insolvenčního zákona. Sborník na www.kskri.cz