Sympozium a workshop “Exekuce včera, dnes a zítra”

Dne 24. 5. 2019 vystoupila jednatelka společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmila Veselá na sympoziu pořádaném Českou asociací věřitelů s příspěvkem na téma "Reálná data o exekucích". Prezentace pptx: [embeddoc url="https://www.insolcentrum.cz/wp-content/uploads/2019/07/REÁLNÁ-DATA-O-EXEKUCÍCH_f.pptx" download="all" viewer="microsoft"] Rozhovor s JUDr. Veselou…

Konference Soukromé právo 2019

Dne 22. května 2019 se jednatelka společnosti Insolcentrum JUDr. Jarmila Veselá zúčastnila konference s názvem "Soukromé právo 2019" organizovanou Advokátní komorou České republiky, kde vystoupila s příspěvkem na téma "Reálná data oddlužení v ČR". [caption…

Výstupy z konference “Insolvence – zmar nebo nová…

Insolvenčním procesům nevěří ani samotní aktéři – věřitelé včetně některých státních orgánů. Výsledky insolvenčních řízení signalizují ztrátu důvěra občanů i podnikatelů v právní řád České republiky a negativně narušují stabilitu podnikatelského klimatu. Řešením problémů nemůže…

Tisková konference výzkumu dat za rok 2013

Tisková zpráva: Praha, 6.11.2015 – Špatné výsledky insolvenčních řízení podnikatelské sféry ukazují, že tento proces selhává ve svém základním principu – spravedlivém uspokojení věřitelů. Kdo je odpovědný za ekonomické ztráty? Nová data z výzkumu insolvenčních…

“Insolvence – zmar nebo nová šance?”

Hospodářská komora ČR a Insolcentrum pořádají konferenci určenou všem aktérům úpadkových procesů. Ekonomické dopady selhávání insolvenčních procesů se projevují také v prudkém nárůstu nedoplatků daní a zdravotního a sociálního pojištění. Kumulovaná výše nedoplatků vůči státu…

Mezinárodní konference v Praze

InsolCentrum se zúčastnilo s příspěvkem na mezinárodní konferenci pořádané VŠE v Praze – Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013. Osobní majetková odpovědnost významně ovlivňuje výsledky podnikání Personal financial liability has a significant impact…