Insolcentrum s.r.o.

Konference

Analytická společnost Insolcentrum ve spolupráci se Svazem měst a obcí, Hospodářskou komorou a Poradnou při finanční tísni pořádala 3. 1. 2023 kulatý stůl na téma hrozby insolvencí občanů ČR.

Účastníci debaty:

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., akademik

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA. , ředitel HK ČR

Ing. Aleš Rod, Ph.D., ekonom

Mgr. Ing. David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni

JUDr. Jarmila Veselá, jednatelka společnosti Insolcentrum

Mgr. Radka Vladyková, ředitelka SMO ČR

Novela insolvenčního zákona:
Odborníci varují před unáhlenými kroky vlády

Připravovaná novela insolvenčního zákona podle odborníků:

 

  • Ukáže lidem cestu, jak se vyhýbat plnění závazků
  • Zvýší napětí mezi nesplácejícími a řádně splácejícími občany
  • Může způsobit ztrátu věřitelů ve výši až 100 miliard korun
  • Negativně dopadne na státní rozpočet – o 15 miliard korun mohou přijít zdravotní pojišťovny, finanční úřady a Česká správa sociálního zabezpečení
Vláda by se neměla unáhlit a učinit při přípravě novely insolvenčního zákona populistické rozhodnutí. Odborníci se při dnešní expertní diskusi shodli na tom, že plošným zkrácením doby oddlužení z pěti na tři roky pro všechny dlužníky může vláda ukázat cestu, jak se vyhýbat plnění závazků, může dojít k rozdělení společnosti a ke zvýšení napětí mezi nesplácejícími a řádně splácejícími občany. Důsledkem nové úpravy bude výrazné snížení výtěžnosti oddlužení, na což mohou doplatit ztrátou více než 100 miliard korun soukromí a státní věřitelé.

„Domnívám se, že vláda i parlament by měly mít k dispozici dostatek věrohodných dat o zadlužených lidech. Ve finanční nouzi by se mělo pomáhat na míru jednotlivým skupinám, nikoli plošně. Neuvážené oddlužení v konečném důsledku poškodí i samotné dlužníky. Je nutný dialog odborníků se státními orgány, profesními organizacemi i poslanci či senátory. Varování většiny odborných profesí by nemělo zapadnout a vláda ani parlament by je neměly opomenout“, uvedla Jarmila Veselá.

Veškeré podklady z Kulatého stolu ke stažení

Prezentace Hrozby insolvencí občanů

Výsledky insolvencí ke konci roku 2022

PDF

Výsledky insolvencí – bilance 15 let

PDF

Anketa – starostové

PDF

Anketa – Insolvenční soudci

PDF

Tisková zpráva

PDF | DOC