Projekt reálných dat v oddlužení – Insolvence 2019

Příspěvek JUDr. Jarmily Veselé na konferenci Insolvence 2019 na téma “Projekt reálných dat v oddlužení”. Konference se konala 7. 6. 2019 v Praze. Mezi dalšími přednášejícími byli například Mgr. Rostislav Krhut, místopředseda Krajského soudu v Ostravě či doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D., vysokoškolský pedagog na IES FSV UK.

Prezentace ppt: