Názory, Napsali o nás

Je v zájmu společnosti pomoci dlužníkům. Jsou ale všichni bezmocní?

Projít insolvencí není bezbolestné, ale dává každému dlužníkovi možnost životního restartu. Měla by být pravidla pro oddlužení ještě zmírněna? Nad otázkami kolem novely insolvenčního zákona se ve svém komentáři v iDNES.cz zamýšlí advokátka Jarmila Veselá.

V letošním roce je v plánu novelizace tzv. insolvenčního zákona v souladu s evropskou direktivou. Původní insolvenční zákon platí od roku 2008 a já sama jsem byla u jeho zrodu coby prezidentka Komory pro krizové řízení a insolvenci v ČR. Jsem přesvědčena, že za uplynulých 14 let účinnosti zákona máme k dispozici spoustu dat a jejich důkladná analýza nám nyní může napovědět, co funguje a co je naopak potřeba v zákoně změnit tak, aby plnil svoji roli i v dnešní době. O to překvapivější je pro mě současná názorová debata, která odborný datový základ téměř nevyužívá a místo toho se opírá o pocity a individuální zkušenosti jednotlivých aktérů.
pomoc dlužníkům
Z našich dat je zřejmé, že insolvence fyzických osob fungují jako nápravný nástroj, ale nesmí být předmětem kalkulací. Od roku 2008 do roku 2021 soudy povolily oddlužení 260 tisícům osob. Do konce roku 2021 se podařilo oddlužit 127 tisíc lidí a zhruba 112 tisíc se aktuálně oddlužovalo. Pouhých 9 procent lidí v průběhu pětiletého období nezvládá splácení a z procedury vypadává. Lze tak s velkou pravděpodobností konstatovat, že z dosud povolených oddlužení se téměř čtvrt milionu lidí podaří osvobodit od dluhů. Tito lidé museli nebo ještě musí prokazovat schopnost šetřit a pět let splácet dluhy svým věřitelům. Dlužníci v průměru zaplatili věřitelům 56 procent z hodnoty přihlášených pohledávek. Do roku 2021 tak bylo zaplaceno minimálně 70 mld. Kč, z toho značná část šla na úhradu dluhů vůči státu. Jde o významný úspěch tohoto typu řízení, který jde na pozitivní vrub soudům, správcům a nejvíce samotným dlužníkům. Vezmeme-li v úvahu, že každý dlužník má rodinu, která jeho osud sleduje, pak můžeme konstatovat, že dosavadní oddlužení kladně ovlivnilo postoje jedné desetiny české populace.
Jaký bude další vývoj insolvenčního zákona v oblasti oddlužení, se můžeme dohadovat. Aktuálně převládají tendence oddlužit plošně a rychle každého dlužníka bez ohledu na jeho socioekonomický status. Určitě je v zájmu celé společnosti pomoci ohroženým a bezbranným dlužníkům. Jsou ale opravdu všichni bezmocní? Z dostupných dat o exekučních dlužnících vyplývá, že téměř dvě třetiny z nich tvoří muži, často v produktivním věku, kteří jsou schopni své dluhy splácet. Ti se ale v mnoha případech naučili žít v šedé ekonomice a své závazky spíše neplnit. Je tedy správné ještě více zmírnit právní úpravu oddlužení pro tyto dlužníky, když již nyní jim stačí v nejmírnější variantě splácet pět let měsíčně 2 200 Kč?
Jestliže nedospějeme k rozdělení dlužníků do skupin podle jejich ekonomických schopností a plošně všechny oddlužíme, může dojít k prudkému obratu postoje veřejnosti. Lidé, kteří budou s obtížemi splácet své závazky, mohou postupně začít na dlužníky zahlížet. Ale v současné turbulentní době se může stát dlužníkem, i bez objektivního zavinění, skoro každý.

Přesná data a na nich založená věcná debata odborné i laické veřejnosti se proto jeví jako jediný dobrý prostředek pro stanovení spravedlivé podoby podmínek oddlužení.

Celý komentář si můžete přečíst zde.

Další články

Je v zájmu společnosti pomoci dlužníkům. Jsou ale všichni bezmocní?
20Čvn

Je v zájmu společnosti pomoci dlužníkům. Jsou ale všichni…

Projít insolvencí není bezbolestné, ale dává každému dlužníkovi možnost životního restartu. Měla by být pravidla…

Konference Insolvence 2021
20Říj

Konference Insolvence 2021

KONFERENCE INSOLVENCE 2021 Na konferenci Insolvence 2021 vystoupila mezi přednášejícími také Jarmila Veselá, jednatelka společnosti…

Doporučujeme

Čeká nás vlna insolvencí, covid problém jen oddálil
25Dub

Čeká nás vlna insolvencí, covid problém jen oddálil

Hostem rozhovoru pro SZ Byznys byla jednatelka společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmila Veselá. „Čeká nás doba,…