Podnikatelské insolvence selhávají v tom hlavním – ve…

Hovoříme s JUDr. Jarmilou Veselou, advokátkou a jednatelkou společnosti InsolCentrum, s.r.o. Podnikatelské insolvence selhávají v tom hlavním – ve spravedlivém uspokojování věřitelů. Jste advokátkou, dlouholetou konkurzní správkyní, bývalou prezidentkou Komory pro krizové řízení a insolvenci…

Kolik stojí insolvenční správce?

Věřitele při kalkulaci výnosů z pohledávek uspokojených v rámci insolvenčních řízení zajímá, kolik stojí činnost insolvenčních správců. V tomto příspěvku ukážeme, jaké jsou průměrné odměny insolvenčních správců v podnikatelských insolvenčních řízeních. Vyjdeme z údajů společnosti…

Co mohou věřitelé očekávat?

V  současné době hýbe veřejností diskuze o novele insolvenčního zákon, která by měla změnit parametry oddlužení fyzických osob. Z médií můžeme slyšet vyhrocen názory dvou táborů. První tábor tvoří zastánci uvolnění podmínek oddlužení, vedoucí k…

Kdo by lépe vymáhal justiční pohledávky – celní…

Počátkem letošního roku jsme mohli zaznamenat odbornou diskusi na téma, kdo má vymáhat justiční pohledávky. V článku „Lidé dluží na justičních pohledávkách téměř 6 mld. Kč. Vymáhat by je měla Celní správa“ – který byl…

AFME a česká data v analýze pro Evropskou…

V  textu "Potential economic gains from reforming insolvency law in Europe" jsou popsány dopady plánované regulace Evropské komise. Česká republika je jedna z mála evropských zemí, která má otevřený insolvenční rejstřík a zpracovává z něj…

Rozhovor o insolvenci na ČRo Plus

Jak vypadají insolvence podnikatelských subjektů? Co říkají data o dlužnících, co o věřitelích? Jak se chová stát? https://www.youtube.com/watch?v=v2gp0ko70wY&feature=youtu.be Poslechněte si více na našem youtube kanálu nebo na stránkách ČRo.

Rozhovor v České televizi

V pořadu Týden v justici vystoupila Jarmila Veselá s informacemi o aktuálních problémech insolvenčních řízení. https://www.youtube.com/watch?v=k0alP4y9sVU Pořad můžete také shlédnout na webu ČT nebo našem youtube kanálu.