“Insolvence – zmar nebo nová šance?”

Hospodářská komora ČR a Insolcentrum pořádají konferenci určenou všem aktérům úpadkových procesů. Ekonomické dopady selhávání insolvenčních procesů se projevují také v prudkém nárůstu nedoplatků daní a zdravotního a sociálního pojištění. Kumulovaná výše nedoplatků vůči státu…

Mezinárodní konference v Praze

InsolCentrum se zúčastnilo s příspěvkem na mezinárodní konferenci pořádané VŠE v Praze – Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013. Osobní majetková odpovědnost významně ovlivňuje výsledky podnikání Personal financial liability has a significant impact…

Insolcentrum partnerem konference

InsolCentrum bylo partnerem konference pořádané KSKŘI pod záštitou Hospodářského výboru PSP ČR – Insolvenční řízení po 5 letech účinnosti insolvenčního zákona. Sborník na www.kskri.cz