JAK JE NA TOM ČR​

Ve 3. čtvrtletí byl zaznamenán pokles prohlášených insolvencí ve všech krajích České republiky

Tisková zpráva | 3. 10. 2023

Analytická společnost InsolCentrum představila data o insolvenčních řízeních v České republice za 3. čtvrtletí 2023.

Ve 3. čtvrtletí 2023 došlo k poklesu podaných insolvenčních návrhů o 13,5 % oproti 2. čtvrtletí 2023. Z dlouhodobého hlediska se stále potvrzuje nízký počet insolvencí v ČR. Dokonce v tomto čtvrtletí byl zaznamenán pokles prohlášených insolvencí ve všech krajích napříč Českou republikou. Mezičtvrtletně soudy povolily méně oddlužení, a to 4 532 osobám. Počet prohlášených konkurzů firem se oproti 2. kvartálu 2023 výrazně nezměnil, celkem bylo prohlášeno 143 konkurzů firem. Mezi nejzasaženější odvětví patří velkoobchod, maloobchod a oprava a údržba motorových vozidel, zpracovatelský průmysl a činnosti v oblasti nemovitostí.

„Výkon tuzemské ekonomiky stále balancuje na hraně recese, nicméně se tento stav stále nepromítá do vyššího počtu insolvencí. Je však známo, že insolvence se projevují až s určitým časovým zpožděním od nástupu krize.“, uvedla jednatelka společnosti Jarmila Veselá.

Insolvenční data ČR – za 3. čtvrtletí 2023

Data za 3. čtvrtletí 2023 jsou předběžná, může dojít k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních mocí.

Insolvenční návrhy

2023

2Q

0

-13,5%

0

3Q

2023

Ve 3. čtvrtletí 2023 bylo podáno 4 956 insolvenčních návrhů. V porovnání s 2. čtvrtletím letošního roku se jedná o pokles podaných návrhů o 13,5 %. Z firem zaměstnávající větší počet zaměstnanců byl podán insolvenční návrh na společnosti MSA, a.s. a Studio Moderna s.r.o. Za zmínku také stojí společnosti zabývající se emisemi dluhopisů, správě investic investorů a velké mezinárodní koncerny, mezi které patří společnosti ze skupiny HELSKE nebo iBilionaire s.r.o., Diversity Capital a.s. či Invictus mining s.r.o.
Největší solární krach – Energetický Holding Malina (řízení zahájeno 9. 5. 2023) – situace zůstává pro věřitele stále nejistá. O reorganizaci mělo být rozhodnuto na schůzi věřitelů dne 29. 8. 2023, z důvodu velkého počtu přihlášek věřitelů byla schůze přesunuta na 24. 10. 2023. Ve lhůtě určené soudem podalo přihlášku celkem 2 973 věřitelů.

Povolená oddlužení osob

2023

2Q

0

-13,2%

0

3Q

2023

Počet povolených oddlužení se oproti minulému čtvrtletí snížil na 4 532 oddlužení, což představuje pokles o 13,2 % oproti 2. kvartálu 2023. Pokud se podíváme na meziroční srovnání s 3. kvartálem 2022, zjistíme nárůst povolených oddlužení o téměř 8 %. Nicméně dle našeho názoru lidé čekají na mírnější podmínky oddlužení a z toho důvodu zaznamenáváme nyní nižší počty lidí vstupujících do oddlužení.

Prohlášené konkurzy občanů

2023

2Q

0

-21,4%

0

3Q

2023

V minulém čtvrtletí jsme informovali o tom, že došlo k nárůstu počtu prohlášených konkurzů občanů. Jednalo se však pouze o výjimku, jelikož v 3. čtvrtletí 2023 je počet občanů, na které soudy prohlásily konkurz opět nižší a vrací se do původního trendu. Za období červenec–září 2023 bylo prohlášeno 44 konkurzů občanů.

Prohlášené konkurzy živnostníků

2023

2Q

0

+27,9%

0

3Q

2023

Počet prohlášených konkurzů živnostníků se zvýšil o 12 případů, což činí nárůst o téměř 28 % oproti 2. čtvrtletí 2023. Vyšší počet konkurzů živnostníků jsme tedy zaznamenali již podruhé v řadě. Nejvíce živnostníků podnikalo v odvětví velkoobchod, maloobchod a opravy a údržba motorových vozidel (15), ve stavebnictví (11) a v odvětví ubytování, stravování a pohostinství (6).

Prohlášené konkurzy firem

2023

2Q

0

- 2,1%

0

3Q

2023

Počet prohlášených konkurzů firem se výrazně nezměnil, oproti 2. kvartálu 2023 došlo k prohlášení celkem 143 konkurzů firem, což činí pouze o 3 firmy méně než v předešlém čtvrtletí. Nejvíce firem v nově prohlášených konkurzech podnikalo v odvětví velkoobchod, maloobchod a oprava a údržba motorových vozidel (36), ve zpracovatelském průmyslu (24) a v činnostech v oblasti nemovitostí (21). Zajímavostí jsou firmy s větším počtem zaměstnanců, které obě působily ve zpracování a konzervování masa a výrobě masných výrobků, a jsou to MASOPRODEJ s.r.o. a Uzeniny z komína s.r.o. Důvod úpadku uváděný v insolvenčních návrzích potvrzují údaje Českého statistického úřadu, kdy ve 2. čtvrtletí letošního roku přetrvávala obtížná situace v živočišné výrobě z důvodu růstu cen vstupů jako jsou krmiva či energie a zároveň kolísavý vývoj výkupních cen masa (Zdroj: ČSÚ, Vývoj ekonomiky České republiky – 2. čtvrtletí 2023). Společnost Mammoth je v insolvenci od 3. 4. 2023. Tento provozovatel e-shopu čelí podezření z obřího podvodu s iPhony. Na přezkumném jednání dne 17. 7. 2023 bylo konstatováno, že suma přihlášených pohledávek dosahuje 6 654 953 309,60 Kč a ve lhůtě bylo přihlášeno 37 věřitelů.

POVOLENÉ REORGANIZACE​

2023

2Q

0

0

3Q

2023

Ve 3. čtvrtletí 2023 soudy povolily celkem 2 reorganizace. Jedná se o Hotel Karolína, s.r.o. v Harrachově, kde došlo k problémům z důvodu pozastavení financování na přístavbu a stavební úpravy areálu hotelu. Druhým subjektem je společnost Manta Commodities SE, která se zabývá obchodem s elektřinou a plynem. Do problémů se dostala v souvislosti s energetickou krizí.

Vyhlášená moratoria

2023

2Q

0

0

3Q

2023

Ve 3. čtvrtletí 2023 nebyla vyhlášena žádná moratoria.

Procentuální změna prohlášených insolvencí v 3Q 2023 oproti 2Q 2023 v jednotlivých krajích

Zdroj: InsolCentrum, ISIR

Download

Tisková zpráva ke stažení

INSOLCENTRUM

InsolCentrum je analytická společnost, která se dlouhodobě věnuje zpracování a analýze insolvenčních a souvisejících ekonomických, demografických a sociologických dat. Výsledkem činnosti jsou unikátní analýzy ekonomických dat insolvenčních řízení u podnikatelských subjektů i u fyzických osob.

Kontakt pro média

JUDr. Jarmila Veselá

Insolcentrum s.r.o.

Hradecká 3
Praha 3 – Vinohrady
130 00

Telefon: +420 222 261 401
Mobil: +420 602 176 475

E-mail: insol@insolcentrum.cz

www.insolcentrum.cz