Tisková konference výzkumu dat za rok 2013

0

Tisková zpráva:
Praha, 6.11.2015 – Špatné výsledky insolvenčních řízení podnikatelské sféry ukazují, že tento proces selhává ve svém základním principu – spravedlivém uspokojení věřitelů. Kdo je odpovědný za ekonomické ztráty?

Nová data z výzkumu insolvenčních řízení podnikatelských subjektů podtrhují neutěšený trend, kdy věřitelé ze zpět získaných pohledávek často nedosáhnou ani na náklady spojené s řízením. Průměrné uspokojení je 6,4%, u nezajištěných věřitelů pouhých 3,3%. Lépe na tom nejsou ani státní instituce, a to přes mimořádné prostředky, kterými disponují. Uspokojení pohledávek státu v roce 2013 je 2,9%, u finančních úřadů je procento stejné. Důvod?
V přímém přenosu se díváme na případy, kdy dlužníci zašantročí veškerý majetek. Děje se tak u 6 z 10 případů. Insolvenční správci i soudci mají dohlížet nad procesy, aniž by je stát v tomto tématu vzdělával a spolupracoval s nimi. Očekává se, že si věřitelé sami zajistí uspokojení pohledávek. Ti jsou však pasivní, protože na konci řízení získají minimální uspokojení. Procesu nevěří ani samotné státní instituce, jako například finanční úřady.

Finanční správa uvádí, že insolvenční řízení není důvěryhodným procesem, a proto FÚ nepodávají insolvenční návrhy a raději využijí jiné formy vymáhání.
Bez aktivní účasti státních orgánů však insolvenční řízení naprosto postrádají ekonomický smysl. Proto šéf GFŘ Janeček chce aktivně přistoupit ke zlepšení pozice finančních úřadů v insolvenčních procesech a pomoci zkušenostmi svého úřadu lepšímu fungování procesu jako celku. „Nemůžeme se smířit se stavem, kdy vítězem procesů jsou tak podvodní dlužníci, kteří zašantročí majetek a šejdíři, kteří se na ztrátách majetku podílejí,“ uvádí ke schůzce jednatelka InsolCentra Jarmila Veselá.

Jako viníka nemůžeme označit jednu konkrétní osobu, jednu profesní skupinu či jeden špatný zákon. Zoufalý stav celého procesu vnímá kromě podnikatelů i justice také stát. Ministr Babiš inicioval schůzku s ministrem spravedlnosti, kde jsme řešili možnost vzniku think tanku, ve kterém by MS a MF vedly diskuzi nad změnami systému se všemi klíčovými aktéry. „Data based evidence“ řešení požaduje i Evropská komise, kde jsou insolvenční procesy součást portfolia komisařky Jourové.

„Insolvenční řízení se stávají černým svědomím našeho právního sytému. Česká republika vybudovala základní strukturu státních institucí i legislativní rámec právního státu. Nyní je důležité postarat se o funkční vnitřní náplň, akceschopnost a spolupráci státních orgánů, justice a zákonodárných sborů. Reforma v činnosti justice i státních orgánů v rámci insolvenčních řízení by mohla být velkou šancí pro změny ve fungování státu,“ dodává Veselá.
Zahájení diskuze o změnách se odehraje 12.11.ve Sněmovně na konferenci pořádané společností InsolCentrum a Hospodářskou komorou.

Kontakt:
Tereza Kněžourková – 608 101 802, knezourkova@insolcentrum.cz

Prezentace InsolCentrum – konference 2.52 MB

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *