//“Insolvence – zmar nebo nová šance?”

“Insolvence – zmar nebo nová šance?”

Hospodářská komora ČR a Insolcentrum pořádají konferenci určenou všem aktérům úpadkových procesů.

Ekonomické dopady selhávání insolvenčních procesů se projevují také v prudkém nárůstu nedoplatků daní a zdravotního a sociálního pojištění. Kumulovaná výše nedoplatků vůči státu již dosahuje pětinu hodnoty státního rozpočtu.

Na konferenci budou představena statistická data ukazující nefunkčnost insolvenčních řízení a jejich vliv na podnikatelské klima České republiky.

    • Program ke stažení: