Kulatý stůl

Celospolečenské dopady přijetí novely oddlužení v nejtíživější ekonomické situaci naší země

Kulatý stůl pořádala dne 16. 5. 2023 společnost InsolCentrum ve spolupráci s Českou advokátní komorou v prostorách Café Louvre.

Debata byla rozdělena do dvou částí:

  1. Část debaty se týkala hodnocení dat a postojů účastníků k současné právní úpravě oddlužení na základě dostupných faktů a dat.
  2. Část debaty se věnovala posouzení důsledků aplikace novely oddlužení do právní, ekonomické i sociální sféry naší země. Diskutující posoudili celospolečenské dopady novely oddlužení.
Play Video

Zdroj: ČTK

Účastníci debaty:

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Ústav státu a práva

JUDr. Michal Žižlavský
insolvenční správce, předseda RE ASIS

JUDr. Jarmila Veselá
jednatelka společnosti InsolCentrum

Ing.  Michal Kuděj, Ph.D.
Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská

JUDr. Robert Němec
LL.M., předseda ČAK

Vláda hledá úsporná opatření, ale novelou oddlužení rovnou odepíše 15 miliard korun

Diskuse se týkala aktuální vládní novely insolvenčního zákona, která v současnosti prochází legislativním procesem. Účastníci debaty se zamýšleli nad tím, zda je správné přijmout právní normu, která by plošně umožnila všem dlužníkům zbavit se dluhů během tří let při zaplacení minimální částky. Nebudou lidé, kteří se snadno a bez velkého přičinění zbaví svých dluhů, ve svém neodpovědném chování pokračovat? Nestane se neplacení dluhů běžnou normou jednání občanů?

Klíčová otázka zní, zda v době, kdy vláda přichází s úspornými balíčky, které nejvíce postihnou nižší a střední třídu, je správné amnestovat dluhy. Přijetím novely věřitelé pravděpodobně utrpí ztráty ve výši 100 miliard korun, přičemž státní rozpočet přijde o 15 miliard korun.

Podle dostupných dat je zřejmé, že největší část lidí v exekucích, a tedy potenciálních adeptů na oddlužení, tvoří lidé v produktivním věku bez zdravotních hendikepů, přičemž drtivá většina z nich jsou muži. Proti vládní novele oddlužení se doposud postavila většina odborných profesí, včetně advokátů, správců a soudců, věřitelská a podnikatelská veřejnost či expertní skupina pro insolvenční právo zřízena Ministerstvem spravedlnosti. Kromě odborné veřejnosti nesouhlasí se zmírněním podmínek dlužníkům dle ankety také většina starostů a dle průzkumu veřejného mínění i většina občanů.

Opravdu se hodlá vláda a parlament postavit proti vůli většiny? Co si asi lidé pomyslí, až zjistí, o jaké finance stát přijde? A jak budou vnímat, že oni sami budou muset do veřejných rozpočtů uhradit i nezaplacené dluhy svých spoluobčanů? Přitom zbytečně, protože dlužníci by byli schopni alespoň část svých závazků při pětiletém splácení splnit.
Jednatelka InsolCentra Jarmila Veselá se v rámci kulatého stolu podělila o své aktuální dojmy ze setkání se členy moravských bytových družstev. Výrok jednoho člena bytového družstva ilustruje frustraci lidí: „Z nás vláda vyždímá poslední korunu, ale zadluženým chlapům odpustí všechno“. Na některá bytová družstva a SVJ by novela oddlužení měla fatální dopad.
Účastníci debaty považují přijetí vládní novely oddlužení za kritický krok, který zasáhne nejenom veřejné rozpočty, ale negativně ovlivní i společenskou atmosféru v zemi. Znovu vyzývají vládu ke zvážení přístupu k novele oddlužení a k zachování pětiletého oddlužení pro fyzické nepodnikající osoby.

INSOLCENTRUM

InsolCentrum je analytická společnost, která se dlouhodobě věnuje zpracování a analýze insolvenčních a souvisejících ekonomických, demografických a sociologických dat. Výsledkem činnosti jsou unikátní analýzy ekonomických dat insolvenčních řízení u podnikatelských subjektů i u fyzických osob.

Kontakt pro média

JUDr. Jarmila Veselá

Insolcentrum s.r.o.

Hradecká 3
Praha 3 – Vinohrady
130 00

Telefon: +420 222 261 401
Mobil: +420 602 176 475

E-mail: insol@insolcentrum.cz

www.insolcentrum.cz