Konference

Role oddlužení v insolvenčním právu
v kontextu současných problémů České republiky

Role oddlužení v insolvenčním právu
v kontextu současných problémů České republiky

Konference se konala dne 21. 6. 2023 v prostorách Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 od 10.00 do 14.30 hodin.

Ústav státu a práva Akademie věd České republiky pořádal s organizačním garantem akce analytickou společností InsolCentrum konferenci „Role oddlužení v insolvenčním právu v kontextu současných problémů České republiky“.

Odborná konference si kladla za cíl shromáždit všechny klíčové aktéry, kteří se podílejí na procesech oddlužení. Důvodem setkání odborníků bylo zhodnocení patnácti let účinnosti právní úpravy oddlužení. V letošním roce se očekává přijetí důležité novely oddlužení, která má kromě implementace evropské směrnice ještě více zmírnit podmínky osvobození od dluhů pro fyzické nepodnikající osoby. Aplikace právní úpravy podle aktuálního vládního návrhu novely oddlužení ovlivní nejenom budoucí chování dlužníků, ale bude mít významný dopad na ekonomiku věřitelů i na státní rozpočet. Řečníci vyjádřili své obavy k dopadům novely oddlužení. 

Play Video

Zdroj: ČTK

Účastníci debaty:

Konference se zúčastnili jako přednášející i jako účastníci insolvenční soudci, insolvenční správci, akademici, ekonomové, zástupci věřitelské veřejnosti, neziskového sektoru, státních orgánů, České národní banky, ale také poslanci a zástupci předkladatele novely zákona – Ministerstva spravedlnosti.

Zastoupení tak širokého spektra účastníků i vystupujících přineslo kromě profesních, odborných také regionální pohledy na věc.

Infografika

Probíhající oddlužení k datu 31. 12. 2022

V České repubice bylo k  31. 12. 2022 107.236 osob v oddlužení. Zjistěte jak  na tom byly jednotlivé kraje.

Play Video

INSOLCENTRUM

InsolCentrum je analytická společnost, která se dlouhodobě věnuje zpracování a analýze insolvenčních a souvisejících ekonomických, demografických a sociologických dat. Výsledkem činnosti jsou unikátní analýzy ekonomických dat insolvenčních řízení u podnikatelských subjektů i u fyzických osob.

Kontakt pro média

JUDr. Jarmila Veselá

Insolcentrum s.r.o.

Hradecká 3
Praha 3 – Vinohrady
130 00

Telefon: +420 222 261 401
Mobil: +420 602 176 475

E-mail: insol@insolcentrum.cz

www.insolcentrum.cz