Insolcentrum s.r.o.

Konference

Role oddlužení v insolvenčním právu
v kontextu současných problémů České republiky

Ústav státu a práva Akademie věd České republiky pořádal s organizačním garantem akce analytickou společností InsolCentrum konferenci „Role oddlužení v insolvenčním právu v kontextu současných problémů České republiky“.

Konference se konala dne 21. 6. 2023 v prostorách Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 od 10.00 do 14.30 hodin.

Odborná konference si kladla za cíl shromáždit všechny klíčové aktéry, kteří se podílejí na procesech oddlužení. Důvodem setkání odborníků bylo zhodnocení patnácti let účinnosti právní úpravy oddlužení. V letošním roce se očekává přijetí důležité novely oddlužení, která má kromě implementace evropské směrnice ještě více zmírnit podmínky osvobození od dluhů pro fyzické nepodnikající osoby. Aplikace právní úpravy podle aktuálního vládního návrhu novely oddlužení ovlivní nejenom budoucí chování dlužníků, ale bude mít významný dopad na ekonomiku věřitelů i na státní rozpočet. Řečníci vyjádřili své obavy k dopadům novely oddlužení. 

Zdroj: ČTK

Účastníci debaty:

Konference se zúčastnili jako přednášející i jako účastníci insolvenční soudci, insolvenční správci, akademici, ekonomové, zástupci věřitelské veřejnosti, neziskového sektoru, státních orgánů, České národní banky, ale také poslanci a zástupci předkladatele novely zákona – Ministerstva spravedlnosti.

Zastoupení tak širokého spektra účastníků i vystupujících přineslo kromě profesních, odborných také regionální pohledy na věc.

Související články

Role oddlužení v insolvenčním právu v kontextu současných problémů České republiky
25Čvn

Role oddlužení v insolvenčním právu v kontextu současných problémů…

Odborná konference si kladla za cíl shromáždit všechny klíčové aktéry, kteří se podílejí na procesech…

Celospolečenské dopady přijetí novely oddlužení v nejtíživější ekonomické situaci naší země
16Kvě

Celospolečenské dopady přijetí novely oddlužení v nejtíživější ekonomické situaci…

Diskuse se týkala aktuální vládní novely insolvenčního zákona, která v současnosti prochází legislativním procesem. Účastníci…

Dokumenty ke stažení

Program

Prezentace

Tisková informace

Stream z Kulatého stolu
Hrozby insolvencí občanů

Počty osob v oddlužení