Jak je na tom ČR

Stav insolvencí v České republice připomíná klid před bouří

Tisková zpráva | 4. 4. 2023

Analytická společnost InsolCentrum představila předběžná data o insolvenčních řízeních v České republice za 1. čtvrtletí 2022.

Jednatelka společnosti Jarmila Veselá uvedla: „Stav insolvencí v 1. kvartále 2022 lze charakterizovat jako klid před bouří. S vysokou mírou pravděpodobnosti lze očekávat rekordy v počtech insolvenčních řízení. Kdy a v jak vysoké míře se tak stane, závisí na vývoji válečného konfliktu na Ukrajině a jeho dopadu do české i světové ekonomiky.“ Podle analytiků InsolCentra zažívala naše země ve druhé dekádě tohoto století dobré ekonomické období provázené nízkým počtem insolvenčních řízení. V letech 2020 a 2021 také došlo ke zmrazení insolvencí v důsledku finančních injekcí ze strany státu i legislativních ochranářských opatření Lex covid. Vláda navíc připravuje novelu insolvenčního zákona, která má zmírnit podmínky oddlužení pro fyzické osoby. Poté se předpokládá masový vstup dlužníků do této procedury. Všechny uvedené okolnosti neodvratně povedou k významnému nárůstu počtů oddlužení, konkurzů i reorganizací.  Avšak ani několikanásobné navýšení případů nemusí pro celkovou hospodářskou situaci České republiky téměř nic znamenat (pakliže se nebude jednat o strategické podniky s velkým počtem zaměstnanců), protože vychází z velmi nízkého základu. Znalost proporcí problematiky insolvencí může pomoci před panikou spotřebitelů i podnikatelské sféry.

Insolvenční data ČR – za 1. čtvrtletí 2022

Data za 1Q 2022 jsou předběžná a dojde k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních mocí.

Insolvenční návrhy

2021

4Q

0

- 2%

0

1Q

2022

V 1Q 2022 bylo podáno 5 868 insolvenčních návrhů, což je nejmenší počet návrhů od nástupu Covid-19. Důvody nízkého počtu návrhů jsou uvedeny výše.

Povolená oddlužení osob

2021

4Q

0

+ 2%

0

1Q

2022

Počet povolených oddlužení je v porovnávaných čtvrtletích téměř totožný. Důvod, proč se při nižším počtu návrhů nesnižuje počet povolených oddlužení, souvisí s podáváním kvalitnějších insolvenčních návrhů. Na začátku účinnosti insolvenčního zákona bylo neúspěšných až 63 % návrhů, nyní se pohybujeme pouze okolo 6 % neúspěšných insolvenčních návrhů ročně.

Zajímavé je rozlišení charakteru fyzických osob: V 1Q 2022 bylo povoleno celkem 5 468 oddlužení, z toho 73 % tvořili občané a 27 % živnostníci.

Prohlášené konkurzy občanů

2021

4Q

0

+12%

0

1Q

2022

Nízké absolutní počty konkurzů občanů ovlivňuje skutečnost, že jejich insolvence je řešena převážně v oddlužení. Nárůst počtu případů v 1. kvartále je proto nevýznamný.

Prohlášené konkurzy živnostníků

2021

4Q

0

+32%

0

1Q

2022

Konkurzy živnostníků představují v současné době minoritní proceduru. Insolvence živnostníků probíhá zejména v rámci oddlužení. Mezičtvrtletní nárůst o 32 % tvoří pouze 12 případů.

Prohlášené konkurzy firem

2021

4Q

0

- 6%

0

1Q

2022

V 1Q 2022 nastal pokles prohlášených konkurzů firem o 6 %, bylo prohlášeno celkem 178 konkurzů firem. Největší zastoupení mají firmy podnikající v odvětví velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (21 %), zpracovatelský průmysl (13,5 %) a profesní, vědecké a technické činnosti (13 %).

POVOLENÉ REORGANIZACE​

2021

4Q

0

+150%

0

1Q

2022

V 1Q 2022 se zvýšil počet povolených reorganizací na 5 oproti 2 reorganizacím ve 4Q 2021. Vzhledem k tomu, že v letech 2020 a 2021 byl počet reorganizací nejmenší od roku 2009, můžeme sledovat návrat k trendům předcovidových let.

Vyhlášená moratoria

2021

4Q

0

0

1Q

2022

Počet moratorií se v předcovidovém období pohyboval mezi 2 – 18 ročně. V letech 2020 a 2021 byl rekordní počet 146 moratorií, zejména těch mimořádných. Zvýšený počet moratorií signalizuje, že se v ekonomice něco děje, avšak 1. kvartál 2022 tomuto předpokladu nenasvědčuje, zatím se jedná o zamrzlé stadium.

Prohlášené insolvence v krajích / 2Q 2023

Mapa ukazuje mezičtvrtletní změnu prohlášených insolvencí v jednotlivých krajích. Není zde patrný markantní rozdíl mezi kraji. Zdánlivě vysoký nárůst v Jihomoravském a Zlínském kraji představují desítky případu (nárůst o 79 případů v Jihomoravském a o 31 ve Zlínském kraji).

Procentuální změna prohlášených insolvencí v 1Q 2022 oproti 4Q 2021 v krajích

stav insolvencí

Zdroj: InsolCentrum, ISIR

Download

Tisková zpráva ke stažení

INSOLCENTRUM

InsolCentrum je analytická společnost, která se dlouhodobě věnuje zpracování a analýze insolvenčních a souvisejících ekonomických, demografických a sociologických dat. Výsledkem činnosti jsou unikátní analýzy ekonomických dat insolvenčních řízení u podnikatelských subjektů i u fyzických osob.

Kontakt pro média

JUDr. Jarmila Veselá

Insolcentrum s.r.o.

Hradecká 3
Praha 3 – Vinohrady
130 00

Telefon: +420 222 261 401
Mobil: +420 602 176 475

E-mail: insol@insolcentrum.cz

www.insolcentrum.cz