Insolcentrum s.r.o.

Stav insolvencí v České republice připomíná klid před bouří

Tisková zpráva | 4. 4. 2022

Analytická společnost InsolCentrum představila předběžná data o insolvenčních řízeních v České republice za 1. čtvrtletí 2022. Jednatelka společnosti Jarmila Veselá uvedla: „Stav insolvencí v 1. kvartále 2022 lze charakterizovat jako klid před bouří. S vysokou mírou pravděpodobnosti lze očekávat rekordy v počtech insolvenčních řízení. Kdy a v jak vysoké míře se tak stane, závisí na vývoji válečného konfliktu na Ukrajině a jeho dopadu do české i světové ekonomiky.“ Podle analytiků InsolCentra zažívala naše země ve druhé dekádě tohoto století dobré ekonomické období provázené nízkým počtem insolvenčních řízení. V letech 2020 a 2021 také došlo ke zmrazení insolvencí v důsledku finančních injekcí ze strany státu i legislativních ochranářských opatření Lex covid. Vláda navíc připravuje novelu insolvenčního zákona, která má zmírnit podmínky oddlužení pro fyzické osoby. Poté se předpokládá masový vstup dlužníků do této procedury. Všechny uvedené okolnosti neodvratně povedou k významnému nárůstu počtů oddlužení, konkurzů i reorganizací.  Avšak ani několikanásobné navýšení případů nemusí pro celkovou hospodářskou situaci České republiky téměř nic znamenat (pakliže se nebude jednat o strategické podniky s velkým počtem zaměstnanců), protože vychází z velmi nízkého základu. Znalost proporcí problematiky insolvencí může pomoci před panikou spotřebitelů i podnikatelské sféry.

INSOLVENČNÍ DATA ČR – 1 Q 2022

Data za 1Q 2022 jsou předběžná a dojde k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních mocí.

 

INSOLVENČNÍ NÁVRHY

V 1Q 2022 bylo podáno 5 868 insolvenčních návrhů, což je nejmenší počet návrhů od nástupu Covid-19. Důvody nízkého počtu návrhů jsou uvedeny výše.

2021

4Q
0

- 2%

0

1Q

2022

Povolená ODDLUŽENÍ

Počet povolených oddlužení je v porovnávaných čtvrtletích téměř totožný. Důvod, proč se při nižším počtu návrhů nesnižuje počet povolených oddlužení, souvisí s podáváním kvalitnějších insolvenčních návrhů. Na začátku účinnosti insolvenčního zákona bylo neúspěšných až 63 % návrhů, nyní se pohybujeme pouze okolo 6 % neúspěšných insolvenčních návrhů ročně.

 

Zajímavé je rozlišení charakteru fyzických osob: V 1Q 2022 bylo povoleno celkem 5 468 oddlužení, z toho 73 % tvořili občané a 27 % živnostníci.

2021

4Q
0

+ 2%

0

1Q

2022

Prohlášené konkurzy občanů

Nízké absolutní počty konkurzů občanů ovlivňuje skutečnost, že jejich insolvence je řešena převážně v oddlužení. Nárůst počtu případů v 1. kvartále je proto nevýznamný.

2021

4Q
0

+ 12%

0

1Q

2022

Prohlášené konkurzy živnostníků

Konkurzy živnostníků představují v současné době minoritní proceduru. Insolvence živnostníků probíhá zejména v rámci oddlužení. Mezičtvrtletní nárůst o 32 % tvoří pouze 12 případů.

2021

4Q
0

+ 32%

0

1Q

2022

Prohlášené konkurzy firem

V 1Q 2022 nastal pokles prohlášených konkurzů firem o 6 %, bylo prohlášeno celkem 178 konkurzů firem. Největší zastoupení mají firmy podnikající v odvětví velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (21 %), zpracovatelský průmysl (13,5 %) a profesní, vědecké a technické činnosti (13 %).

2021

4Q
0

- 6%

0

1Q

2022

Povolené reorganizace

V 1Q 2022 se zvýšil počet povolených reorganizací na 5 oproti 2 reorganizacím ve 4Q 2021. Vzhledem k tomu, že v letech 2020 a 2021 byl počet reorganizací nejmenší od roku 2009, můžeme sledovat návrat k trendům předcovidových let.

2021

4Q
0

+ 150%

0

1Q

2022

Vyhlášená moratoria

Počet moratorií se v předcovidovém období pohyboval mezi 2 – 18 ročně. V letech 2020 a 2021 byl rekordní počet 146 moratorií, zejména těch mimořádných. Zvýšený počet moratorií signalizuje, že se v ekonomice něco děje, avšak 1. kvartál 2022 tomuto předpokladu nenasvědčuje, zatím se jedná o zamrzlé stadium.

2022

1Q
0

Prohlášené insolvence v krajích | 1Q 2022

KrajePočet fyzických a právnických osob v insolvenci% podíl z celkového počtu prohlášených insolvencí v ČR
Hlavní město Praha58010,08 %
Jihočeský kraj3105,39 %
Jihomoravský kraj57810,05 %
Karlovarský kraj2414,19 %
Kraj Vysočina1763,06 %
Královéhradecký kraj2854,95 %
Liberecký kraj2864,97 %
Moravskoslezský kraj86214,98 %
Olomoucký kraj2925,07 %
Pardubický kra2454,26 %
Plzeňský kraj3065,32 %
Středočeský kraj62710,90 %
Ústecký kraj69712,11 %
Zlínský kraj2394,15 %
Cizinci (osoby s trvalým pobytem v zahraničí)300,52 %
Celkový součet5754100,00 %

Zdroj: InsolCentrum, ISIR

Tabulka zobrazuje absolutní čísla a nevyjadřuje míru zasaženosti krajů insolvencemi. Jednotlivé kraje mají různý počet obyvatel, a proto lidnatější kraje mají větší počet případů.

Procentuální změna prohlášených insolvencí v 1Q 2022 oproti 4Q 2021 v krajích

stav insolvencí

Zdroj: InsolCentrum, ISIR

Mapa ukazuje mezičtvrtletní změnu prohlášených insolvencí v jednotlivých krajích. Není zde patrný markantní rozdíl mezi kraji. Zdánlivě vysoký nárůst v Jihomoravském a Zlínském kraji představují desítky případu (nárůst o 79 případů v Jihomoravském a o 31 ve Zlínském kraji).

Kontakt pro média

JUDr. Jarmila Veselá

Hradecká 3
Praha 3 – Vinohrady
130 00

Telefon: +420 222 261 401
Mobil: +420 602 176 475

E-mail: insol@insolcentrum.cz

www.insolcentrum.cz

INSOLCENTRUM

InsolCentrum je analytická společnost, která se dlouhodobě věnuje zpracování a analýze insolvenčních a souvisejících ekonomických, demografických a sociologických dat. Výsledkem činnosti jsou unikátní analýzy ekonomických dat insolvenčních řízení u podnikatelských subjektů i u fyzických osob.

Tisková zpráva ke stažení

Další články

Bez dluhů už za tři roky. Věřitelé ale nedostanou skoro nic, varují experti
04Lis

Bez dluhů už za tři roky. Věřitelé ale nedostanou…

Místo pěti let už za tři. Takhle rychlý by mohl být proces oddlužení, a to…

Oddlužení za tři roky povede k nulovému uspokojení věřitelů, varují odborníci
21Zář

Oddlužení za tři roky povede k nulovému uspokojení věřitelů,…

Česká justice zveřejnila článek, který se zabývá připravovanou novelou insolvenčního zákona, která chce zkrátit dobu…

Je v zájmu společnosti pomoci dlužníkům. Jsou ale všichni bezmocní?
20Čvn

Je v zájmu společnosti pomoci dlužníkům. Jsou ale všichni…

Projít insolvencí není bezbolestné, ale dává každému dlužníkovi možnost životního restartu. Měla by být pravidla…