Rychle rostoucí počet nařízených soudních exekucí, osobních úpadků i úpadků podnikatelských subjektů vyžaduje odborníky schopné problematiku insolvence komplexně a efektivně řešit. Základním předpokladem je všeobecná orientace v oboru a průběžné vzdělávání.

Co jsou insolvenční řízení?

Základní přehled a orientaci v problematice získáte z našeho slovníku pojmů. Širší vhled je popsán v příručce pro lektory (dostupná v rámci bezplatného e-learningového programu níže).

Bezplatné on-line školení

InsolCentrum je garantem grantového projektu středočeského kraje „Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání“. Cílem projektu bylo proškolení úředníků a dalších zájemců o tématiku insolvenčního procesu.Vytvořili jsme metodiku pro lektory a poradce v části týkající se ekonomických a finančních aspektů insolvence. Insolvenci považujeme za komplexní fenomén, na který je třeba nahlížet v souvislostech.Program proto obsahuje čtyři ústřední tematické okruhy:
 • obecný ekonomický a právní rámec
 • procesy předcházející insolvenci (likvidace, dražby)
 • exekuce
 • insolvenční řízení
Součástí je i pedagogická a psychologická příprava.Rozšiřte si znalosti z oboru z pohodlí domova! Co v e-learningu najdete?
 • Ekonomické a právní minimum insolvenčního poradce/lektora
 • Exekuční řízení
 • Procesy předcházející insolvenci
 • Insolvenční řízení
 • Základy psychologie pro poradce a pedagogické základy pro lektory
 • Jazykovou přípravu
 • Případové studie a modelové případy
 • Testy a vyhodnocení

Školení

Můžeme zajistit odborné školení pro jednotlivce i skupiny.Kontaktujte nás pro více podrobností.